Freelance examiner ⭐⭐⭐⭐⭐

Preskúšanie pilotov na typy Boeing 737Cessna 525 aj Bombardier CRJ realizujeme aj na báze business-to-business. Teda od nás, cez Vás a pre vašich pilotov. Za našu odbornosť hovoria desiatky preskúšaní ročne a stovky zrealizovaných leteckých preskúšaní.

Garanciou komerčnej a odbornej spokojnosti je spolupráca s viacerými renomovanými leteckými školami, súkromnými prevádzkovateľmi, ako aj aerolíniami.

Prečo je B2B výhodné?

Letecký personál v rámci komerčnej dopravy podlieha niekoľkým preskúšaniam počas celého roka. Spravidla sa jedná minimálne o 2 preskúšania ročne:

  • operator proficiency check OPC (každých 6 mesiacov)
  • license proficiency check LPC (každých 12 mesiacov)

Pre letecké spoločnosti vieme efektívne spojiť obe preskúšania do jedného. Pre typ Cessna 525 Citation vieme naviac preskúšanie prisposobiť potrebám vašej firemnej prevádzky. Preskúšanie sme schopní zrealizovať ako na lietadle tak aj v simulátore so všetkým, čo je treba. LVTO, Steep approach, Airport Qualification, Right-hand qualification. Pre Boeing 737, alebo Bombardier CRJ môže byť súčasťou aj CATII/III, HUD a ďalšie veci, ktoré vaša firma potrebuje.

Ako to funguje

Spolupráca B2B v oblasti typových preskúšaní je vždy individuálna. To sa týka aj finančnej stránky veci.

Pri plánovaní preskúšania leteckého personálu dbáme na:

  • ✅časovú a prevádzkovú efektivitu
  • ✅ekonomickú efektivitu a možnosť zdieľania, resp. minimalizácie nákladov.

Preskúšania teda plánujeme tak, aby sme využili pridelený čas efektívne - napríklad spojením preskúšaní LPC/OPC s preskúšaním inštruktorov a examinátorov a podobne.

Vo všeobecnosti spoplatňujeme preskúšania pilotov jedným z nasledovných spôsobov:

  • ✅na základe dennej sadzby (tzv. flat-rate) bez ohľadu na počet vykonaných preskúšaní, alebo
  • ✅na základe sadzby za 1 preskúšanie.