Tento text vás môže zaujímať, ak hľadáte spôsob, ako rozmraziť svoje Frozen ATPL(A) na niektorom z variantov, alebo generácií Boeingu 737 a ak vás zaujímajú podmienky pre získanie EASA ATPL(A).

Čo je ATPL(A) skill test 

Skill test ATPL(A) je praktické preskúšanie realizované typovým examinátorom EASA TRE pre typ lietadla Boeing 737. Jedná sa o praktickú skúšku, ktorou sa získa letecký preukaz ATPL(A) - tzv. dopravný pilot. Letecký preukaz ATPL(A) je potrebný pre vykonávanie funkcie veliteľ lietadla na viacpilotných letúnoch. Je teda potrebný aj pre lietanie ako kapitán na Boeing 737 300-500, čo je známe ako modelová rada Boeing 737 Classic, ale aj na rade Boeing 737 600-900, - Boeing 737 Next Generation Rovnako môže byť praktická skúška zrealizovaná na niektorom z biznis jet variant lietadla Boeing 737 - teda Boeing 737 BBJ, BBJ1 a BBJ2 (Boeing Business Jet)

Letecký preukaz ATPL(A) - oprávnenia

Podľa FCL.505, držiteľ leteckého preukazu dopravný pilot - ATPL(A) môže vykonávať všetky oprávnenia držiteľa leteckého preukazu pilot ľahkých letúnov - LAPL(A)súkromný pilot - PPL(A)obchodný pilot - CPL(A). Okrem toho môže zastávať funkciu veliteľ lietadla v prípade viacpilotných letúnov - MPA. Dopravný pilot - ATPL(A) je teda požiadavka na nominovanie do fukncie veliteľ lietadla - kapitán na type Boeing 737 a jeho variantoch - Boeing 737 Classic, Boeing 737 Next Generation alebo Boeing Business Jet - BBJ.

Podmienky pre získanie ATPL(A)

Získanie leteckého preukazu dopravný pilot - ATPL(A) upravuje Podčasť F, Časť FCL Nariadenie 1178/2011.

Žiadateľ o letecký preukaz dopravný pilot - ATPL(A) musí splniť podmienky na získanie typovej kvalifikácie na niektorý z variantov lietadla Boeing 737, na ktorom sa má realizovať skill test pre letecký preukaz dopravný pilot ATPL(A). Okrem toho musí žiadateľ dovŕšiť vek 21 rokov.

Podľa FCL.510.A ďalej žiadateľ o letecký preukaz dopravný pilot - ATPL(A) na type Boeing 737 musí byť:

 • držiteľ leteckého preukazu MPL(A), alebo
 • držiteľ leteckého preukazu obchodný pilot - CPL(A) a prístrojová kvalifikácia IR pre viacmotorové lietadlá a držiteľ osvedčenia súčinnosť viacčlennej posádky - MCC(A)

Ďalej musí žiadateľ o letecký preukaz dopravný pilot - ATPL(A) na type Boeing 737 nalietať minimálny počet 1500 letových hodín na letúnoch, z čoho maximálne 100 letových hodín môže byť v letovom simulátore. Z týchto 100 letových hodín, maximálne 25 letových hodín môže byť v simulátore kvalifikácie FNPT.

Ďalej musí žiadateľ o letecký preukaz dopravný pilot - ATPL(A) nalietať minimálne:

 • 500 letových hodín vo viacpilotnej prevádzke (MPA - napr. Boeing B737 alebo MPO na jednopilotných vysokovýkonných letúnoch - napr. Cessna C525 Citation)
 • 250 letových hodín, ako veliteľ lietadla, alebo
  • 500 letových hodín ako veliteľ lietadla pod dozorom (PICUS), alebo
  • 250 letových hodín z ktorých 70 hodín ako veliteľ lietadla a zvyšné letové hodiny ako veliteľ lietadla pod dohľadom
 • 200 letových hodín počas navigačných preletov, z ktorých aspoň 100 letových hodín musí byť ako veliteľ lietadla, alebo veliteľ lietadla pod dozorom
 • 75 letových hodín podľa pravidiel letu podľa prístrojov - IFR z ktorých maximálne 30 môže byť ako prístrojový čas v letovom simulátore
 • 100 letových hodín v noci ako veliaci pilot, alebo co-pilot

Získanie ATPL(A) na Boeing 737

Pre získanie leteckého preukazu dopravný pilot - ATPL(A) je podľa FCL.520.A potrebné absolvovať praktické preskúšanie skill test typovým examinátorom TRE pre typ Boeing 737Letecké preskúšanie pre odbornosť dopravný pilot - ATPL(A) má za cieľ zistiť, či sú schopnosti žiadateľa na takej úrovni, aby dokázal zastávať funkciu veliteľa lietadla na niektorom z variantov typu Boeing 737.

Praktické preskúšanie pre letecký preukaz dopravný pilot - ATPL(A) musí byť zrealizované na leteckom simulátore, ktorý predstavuje niektorý z variantov lietadla Boeing 737 - teda buď Boeing 737 Classic, alebo Boeing 737 NG. Konkrétne sa jedná pre Boeing 737 Classic o varianty Boeing 737-300Boeing 737-400Boeing 737-500. Pre Boeing 737NG sa jedná o varianty Boeing 737-600Boeing 737-700Boeing 737-800 Boeing 737-900Alternatívou je business jet prevedenie Boeing 737 - Boeing 737 Boeing Business Jet - BBJ, BBJ1, alebo BBJ2.

Podľa AMC1 FCL.520.A môže byť praktické preskúšanie pre odbornosť dopravný pilot - ATPL(A) spojené so skúškou pre získanie typovej kvalifikácie, alebo preskúšaním na predĺženie typovej kvalifikácie Boeing 737.

Znamená to teda, že praktická skúška - skill test pre odbornosť dopravný pilot - ATPL(A) môže byť skombinovaná s prvým získaním samotnej typovej kvalifikácie pre Boeing 737 - tzv. skill testom, alebo s predĺžením platnosti typovej kvalifikácie pre Boeing 737.

Podmienkou je, aby uchádzač spĺňal potrebné požiadavky na vek a letové skúsenosti uvedené v FCL.510 a FCL.510.A.

Boeing 737 ATPL Skill test