Táto služba je pre vás, ak ste už držiteľom osvedčenia inštruktora TRI pre akýkoľvek iný letún a chcete sa stať držiteľom osvedčenia TRI pre typ Bombardier CRJ series.

Predĺženie platnosti TRI pre Bombardier CRJ

Predĺženie platnosti TRI Bombardier CL65 je definované požiadavkami FCL.940.TRI(a)(1). Žiadateľ o predĺženie TRI Bombardier CRJ musí v posledných 12 mesiacoch platnnosti osvedčenia inštruktora - TRI pre Bombardier CL65 splniť dve z nasledujúcich:

  • zrealizovať minimálne 3 hodiny výcviku v simulátore, alebo 1 letovú hodinu leteckého výcviku v lietadle typu Bombardier CL65 zahŕňajúci minimálne z dvoch vzletov a pristátí
  • absolvovať TRI(A) refresh seminar v leteckej škole
  • absolvovať preskúšanie s examinátorom TRE Bombardier CL65

Obnovenie platnosti TRI pre Bombardier CL65

Na obnovenie platnosti expirovaného osvedčenia inštruktora TRI Bombardier CRJ je potrebné splniť požiadavky FCL.940.TRI(b)(1). Žiadateľ o obnovenie platnosti TRI Bombardier CRJ musí splniť nasledovné podmienky:

  • absolvovať minimálne 30 traťových úsekov na type Bombardier CL65, z čoho maximálne 15 môže byť na simulátore
  • absolvovať tzv. TRI(A) refresh seminar v leteckej škole
  • absolvovať hodnotenie spôsobilosti - preskúšanie s examinátorom TRE Bombardier CRJ

TRI Bombardier CRJ Series