Typovka je typová kvalifikácia

Typovka je hovorové označenie pojmu typová kvalifikácia, alebo z angličtiny type rating. Je to kvalifikácia podmienená absolvovaním leteckého výcvikuleteckej škole a následným úspešným absolvovaním leteckého preskúšania typovým examinátorom. Typovka je potrebná na to, aby ste mohli lietať ako člen letovej posádky na danom type lietadla.

Zápis typovky do leteckého preukazu je unifikovaný a jednotný. Typovka spravidla zahŕňa niekoľko rôzličných tzv. variantov lietadiel - napríklad A320 zahŕňa varianty A318A319A320A321. Typová kvalifikácia tiež môže zahŕňať rôzne obmedzenia - ako napríklad COPI (copilot) a ďalšie.

Zoznam typoviek, alebo typových kvalifikácií určuje EASA typerating endorsement list. Platnosť typovky je 12 mesiacov.