PBN znamená Performance-Based Navigation

Aj napriek tomu, že niektoré štáty vydania leteckých preukazov (SOLI) zapisujú PBN ako súčasť typovej kvalifikácie priamo v leteckom preukaze - napr. B 737 300-900/IR/PBN, nie je to celkom správne.

O PBN hovorí Článok 4a Odstavec 1 oprávnení Performance-based Navigation (PBN) prístrojovej kvalifikácie v Prílohe I (Part-FCL) k Nariadeniu 1178/2011.

Od 25. Augusta 2020 mali byť elementy týkajúce sa performance-based navigation súčasťou všetkých leteckých výcvikovleteckých školách, ako aj súčasťou pravidelných recurrent výcvikov a leteckých preskúšaníleteckých spoločností.

Dátum aplikovania požiadaviek - 25. August 2020 bol z dôvodu celosvetovej pandémie COVID-19 predĺžený do 25. Augusta 2021.

Uplynutím tohto dátumu bude tak zápis Boeing 737 300-900/IR musieť spĺňať štandardy pre PBN oprávnenia.

Jednoducho je teda možné povedať, že kvalifikácia PBN je súčasťou prístrojovej kvalifikácie pre daný typ lietadla. Platnosť oprávnenia performance-based navigation je teda rovnaký, ako je platnosť prístrojovej kvalfiikácie IR pre daný typ lietadla.