Differences training je platný 24 mesiacov

Differences training je podľa FCL.710(b) Časti FCL, Nariadenia 1178/2011 potrebné absolvovať opätovne, pokiaľ pilot na danom variante lietadla nelietal dlhšie ako 24 mesiacov. Nie je však zapísaný v leteckom preukaze spôsobilosti