Služba je určená najmä pre letecké školy prevádzkovateľov typu Cessna 525, ktorí hľadajú freelance examinátora TRE Cessna 525.

➡️ Čo je Cessna C525 skill test?

Praktické preskúšanie, alebo skill test pre typ lietadla Cessna C525 Citation znamená praktickú skúšku pre prvé získanie typovej kvalifikácie Cessna C525 CitationPraktickú skúškuskill test Cessna C525 Citation realizuje examinátor typovej kvalifikácie - TRE pre typ Cessna C525 Citation po absolvovaní leteckého výcvikuLetecký výcvik, tzv. typový výcvik je oprávnená poskytnúť výhradne letecká škola - ATO, ktorá disponuje oprávnením pre letecký výcvik na typ Cessna C525 Citation.

Legislatívny základ pre skill test Cessna 525

Praktická skúška - skill test Cessna C525 Citation pre získanie typovej kvalifikácie Cessna C525 Citation je realizované podľa požiadaviek ustanovenia FCL.725(c) a Dodatku číslo 9 k Časti FCL, Nariadenia 1178/2011.

Žiadateľ o vydanie typovej kvalifikácie pre Cessna C525 Citation - C525 absolvovaním praktickej skúšky (skill test) preukáže examinátorovi typovej kvalifikácie TRE C525 svoju schopnosť vykonávať manévre a postupy na danej type Cessna C525 Citation.

Skill test Cessna 525 - obsah skúšky

Pilot - žiadateľ o typovú kvalifikáciu Cessna C525 Citation musí absolvovať letecký výcvik na lietadle rovnakého typu, ako sa použije pri praktickej skúške, alebo na letovom syntetickom zariadení (FSTD) - letovom simulátore, ktorý reprezentuje typ Cessna C525 Citation. Vzhľadom na to, že je k dispozícií simulátor FFS (Full flight simulator), ktorý reprezentuje typ letúna Cessna C525 Citation series, je pre výcvik a aj pre praktické preskúšanie použitý simulátor.

Praktické preskúšanie - skill test Cessna C525 Citation zahŕňa okrem iného aj nasledovné časti:

 • techniku pilotáže (normálne postupy)
 • techniku pilotáže (abnormálne a núdzové postupy)
 • prerušenie vzletu pri rôznych rýchlostiach
 • let s jednou nepracujúcou pohonnou jednotkou (asymetrický let)
 • traťový let po vopred naplánovanej trase podľa pravidiel IFR (1 traťový úsek v trvaní min. 15 minút) (line-oriented flight training)
 • použitie rádionavigačných zariadení (VOR, LOC, ILS, GNSS, PBN)
 • presné a nepresné prístrojové zostupy podľa pravidiel pre let podľa prístrojov IFR a vykonanie postupov nevydareného priblíženia
 • UPRT

✅ Dĺžka skill testu Cessna C525

Celé preskúšanie - skill test Cessna C525 Citation trvá približne 3 až 5 hodín (celkový čas vrátane briefingu a de-briefingu). Závisí aj od toho, na aký typ prevádzky má byť žiadateľ preskúšaný.

✅ Jednopilotná a viacpilotná prevádzka Cessna C525

Lietadlo Cessna C525 Citation je možné prevádzkovať v tzv. jednopilotnej prevádzke (SPO) a viacpilotnej prevádzke (MPO). Samotná letová časť - preskúšanie s examinátorom TRE(A)  trvá približne 2 až 4 hodiny na letovom simulátore, ktorý predstavuje typ Cessna C525 Citation. Ostatný čas je využitý na prípravu letu (plánovanie trasy, briefing, debriefing a prípadné ústne preskúšanie z technických znalostí lietadla a príslušného variantu).

✅ ICAO English počas skill testu Cessna C525

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s Aero Language.

Cessna C525 Citation ❤️ rozsah oprávnenia

Typová kvalifikácia pre Cessna C525 Citation oprávňuje vo všeobecnosti držiteľa na lietanie na všetkých tzv. variantoch typovej rady Cessna C525 Citation, ktoré ustanovuje dokument EASA Type Ratings and Licence endorsement list. EASA sa totiž považuje všetky varianty Cessna C525 Citation ako jeden typ, ktorý sa do leteckého preukazu zapisuje ako typová kvalifikácia C525. Jednotlivé modifikácie v rámci typového certifikátu ECDS nazýva EASA ako "variant" typu Cessna C525 Citation.

✅ Rôzne varianty Cessna C525 Citation

Oprávnenia typovej kvalifikácie Cessna C525 Citation teda oprávňuju vykonávať lety na nasledovných variantoch:

 • Cessna C525 Citation Jet (CJ)
 • Cessna C525 Citation (CJ1 a CJ1+)
 • Cessna C525A Citation (CJ2 a CJ2+)
 • Cessna C525B Citation (CJ3 a CJ3+)
 • Cessna C525C Citation (CJ4)
 • Cessna C525 Citation M2

EASA rozlišuje pri rozličných variantoch tzv. differences trainingfamiliarization training. V prípade differences training sa jedná o dodatočné získanie skúseností a poskytnutie leteckého výcviku na simulátore Cessna C525 Citation alebo v simulátore Cessna C525 Citation. V prípade familiarization training sa jedná o získanie dodatočných vedomostí bez nutnosti leteckého výcviku.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje varianty lietadla typu Cessna C525 Citation. Samostatne vypísané varianty Cessna C525 Citation v rámci jednej budnky vyžadujú familiarization training pri prechode z jedného variantu na druhý variant Cessna C525 Citation.

Ak sa však plánuje prechod na variant lietadla typu Cessna C525 Citation z iného variantu, ktorý je oddelený horizontálnou čiarou (variant Cessna C525 Citation je v inej bunke tabuľky), je potrebný tzv. differences training. Rozsah rozdielového výcviku "differences training" je upravený v dokumente EASA OSD pre typ lietadla Cessna C525 Citation. Po absolvovaní leteckého výcviku differences training je spravidla vyžadované dodatočné preskúšanie s typovým examinátorom TRE pre typ Cessna C525 Citation.

Cessna C525 Citation typerating variants

Aká je platnosť typovky na Cessna C525

Platnosť typovej kvalifikácie pre Cessna C525 Citation je podľa Nariadenia 1178/2011 a ustanovenia  FCL.740(a) 12 mesiacov (1 rok). Limitujúcim faktorom je však aj prax na konkrétnom variante Cessna C525 Citation. Ustanovenie FCL.710(d) hovorí o tom, že ak pilot nelietal na konkrétnoom variante Cessna C525 Citation viac ako 2 roky (24 mesiacov), je nutný dodatočný rozdielový letecký výcvik - differences training, alebo familiarization training a dodatočné praktické preskúšanie. Spôsob pravidelného výcviku a rozsahu leteckých preskúšaní je v prípade prevádzky viacerých variantov spracovaný v dokumente EASA  Operational Suitability Data pre typ Cessna C525 Citation. Rovnako by mal byť postup preskúšaní popísaný v Prevádzkovej príručke prevádzkovateľa, ktorý prevádzkue rozdielne varianty Cessna C525 Citation.

Cessna 525 TRE