Tento text vás môže zaujímať, ak hľadáte spôsob, ako získať EASA ATPL(A) s typovkou Boeing 737 series na základe vášho ICAO ATPL(A) s platnou typovkou Boeing 737.

Základné požiadavky pre ICAO to EASA transfer ✅

V prípade vydania EASA ATPL(A) na základe leteckého preukazu ATPL(A) vydaného treťou krajinou (nečlenským štátom EASA), je potrebné splniť vo všeobecnosti dve základné podmienky:

 • podmienky pre získanie preukazu spôsobilosti EASA ATPL(A)
 • podmienky pre získanie typovej kvalifikácie Boeing 737

Je nutné poznamenať, že žiadnu EASA licenciu nie je možné získať samostatne a musí byť v tejto licencií zapísaná príslušná typová kvalifikácia, alebo triedna kvalifikácia. Preto sa v prípade ICAO to EASA ATPL(A) transfer realizuje transfer jednak samotného preukazu, ale aj transfer typovej kvalifikácie.

Posledným krokom pri transfere ICAO to EASA ATPL(A) je praktické preskúšanie s TRE B737 300-900. Tieto dve preskúšania sa v prípade viacpilotných lietadiel kombinujú do jedného, ktorým je tzv. ATPL(A) skill test.

Podmienky pre získanie EASA ATPL(A)

Požiadavky na vydanie ATPL(A) - dopravný pilot sú definované v FCL.510 a FCL.510.A nasledovne:

 • celkový čas letu minimálne 1500 letových hodín na letúnoch
 • 500 letových hodín vo viacpilotnej prevádzke na letúnoch
 • 500 letových hodín ako veliaci pilot pod dohľadom - PIC(US), alebo 250 hodín ako veliaci pilot (PIC), alebo 250 hodín (70 PIC a 180 ako PICUS)
 • 200 hodín ako pilot na preletoch z toho minimálne ako 100 ako PIC/PIC(US)
 • 75 hodín IFR (max 30h na simulátore)
 • 100 hodín v noci ako PIC, alebo co-pilot

Nutnou podmienkou pre získanie EASA ATPL(A) je zloženie teoretickej skúšky ATPL(A) pozostávajúcej zo 14 profilových predmetov.

Podmienky pre získanie EASA typovej kvalifikácie

V prípade transferu typovej kvalifikácie z ICAO to EASA je potrebné postupovať podľa Sekcie 4, Článok 10 Časti FCL a splniť nasledovné požiadavky:

 • spĺňať všetky požiadavky (letový čas a teoretické vedomosti) na vydanie typovej kvalifikácie Boeing 737 300-900 v rámci EASA
 • plniť podmienky pre vydanie príslušného preukazu spôsobilosti
 • mať platnú typovú kvalifikáciu v preukaze spôsobilosti tretej krajiny (napr. FAA)
 • minimálne skúsenosti 500 letových hodín ako pilot na niektorom variante lietadla Boeing 737

Typ Boeing 737 je v prípade transferu do EASA špecifický. Niektoré krajiny - ako napríklad USA a ich FAA a mnohé ďalšie používajú jednotný zápis Boeing 737 pre všetky varianty a generácie Boeingu 737 počnúc Boeing 737-100, cez Boeing 737 Classic, Boeing 737 NG až po Boeing 737 MAX. Na rozdiel od toho, EASA uplatňuje dve samostatné typové kvalifikácie pre Boeing 737 a to Boeing 737-200 pre Boeing 737-100Boeing 737-200 a samostatnú Boeing 737 300-900 pre generácie ClassicNGMAX.

V prípade, ak žiadate o transfer Boeingu 737 do preukazu EASA, je potrebné tomuto faktu venovať pozornosť, ak ste v zahraničí lietali aj na type Boeing 737-200 a v regióne EASA žiadate lietať na Boeing 737NG.

Boeing 737 ATPL Skill test