EASA Type Ratings and Licence endorsement lists

EASA Type Ratings and Licence endorsement lists je dokument vydávaný agentúrou EASA, ktorý obsahuje zoznam typov lietadiel, ktoré môžu byť zapísané do leteckého preukazu pilota. Dokument však neobsahuje všetky typy lietadiel. Toto sa týka najmä lietadiel, ktoré sú obsiahnuté v takzvaných triedach, resp. triednych kvalifikáciách.

Menšie typy lietadiel spadajúce do triednych kvalifikácií SEP(Land), MEP(land), TMG a SET sú pre potreby EASA Type Ratings and Licence endorsement lists definované ako jednotlivé varianty triednej kvalifikácie.

Dokument tiež obsahuje doplňujúce informácie týkajúce sa OSD hodnotenia podľa Časti 21.

EASA Type Ratings and Licence endorsement lists tiež definuje, o aké lietadlo sa jedná z pohľadu prevádzky:

  • jednopilotné lietadlo
  • viacpilotné lietadlo
  • jednopilotné lietadlo vysokej výkonnosti so zložitou konštrukciou

EASA Type Ratings and Licence endorsement lists rovnako definuje aj varianty jednotlivých typov lietadiel a aj to, pre ktoré varianty je potrebný differences training a pre ktoré varianty postačuje familiarization training.

EASA Type Ratings download