Typový letecký výcvik je základ

Pre lietanie na Bombardier CRJ900 je potrebné mať v leteckom preukaze spôsobilosti zapísanú typovú kvalifikáciu CL65.

Na získanie oprávnenia na lietanie na Bombardier CRJ 900 je potrebné nasledovné:

  • byť držiteľom leteckého preukazu obchodný pilot - CPL(A), alebo dopravný pilot - ATPL(A)
  • byť držiteľom ATPL(A) theory credit, resp. frozen ATPL(A)
  • byť držiteľom Medical class 1
  • byť držiteľom jazykovej spôsobilosti ICAO English a IR English
  • abslvovať typový letecký výcvik v leteckej škole oprávnenej na poskytovanie výcviku pre Bombardier CL65
  • absolvovať letecké preskúšanie v simulátore s examinátorom TRE alebo SFE pre Bombardier CL65
  • absolvovať výcvik v pristávaní - 6 vzletov a pristátí na type Bombardier CL65
  • absolvovať preškoľovací výcvik prevádzkovateľa - tzv. Operator conversion course
  • absolvovať prípadný rozdieľový výcvik z iných variantov Bombardier CL65 práve na Bombardier CRJ 900