Tento text vás môže zaujímať, ak ste držiteľom preukazu EASA CPL(A) alebo EASA ATPL(A) a súčasne typovky Bombardier CRJ series zapísaného v preukaze inej krajiny, ako v preukaze EASA a máte záujem, aby Vaša typová kvalifikácie CRJ series bola zapísaná aj v preukaze EASA. Pre uplatnenie postupu je teda potrebné byť držiteľom preukazu spôsobilosti pilota vydaného členským štátom EASA.

Pre ICAO to EASA transfer treba 500 hodín na Bombardier CRJ series

Držitelia typovej kvalifikácie Bombardier CRJ series zapísaných v leteckom preukaze ICAO - napríklad FAA so záujmom zapísania tejto typovej kvalifikácie do svojho preukazu spôsobilosti EASA potrebujú splniť požiadavky Sekcie 4, Článok 10 Časti FCL nasledovne:

  • spĺňať všetky požiadavky (letový čas, teoretické vedomosti) na vydanie typovej kvalifikácie Bombardier CRJ series v rámci EASA
  • byť držiteľom leteckého preukazu spôsobilosti EASA buď dopravný pilot - EASA ATPL(A), alebo obchodný pilot EASA CPL(A)
  • mať platnú typovú kvalifikáciu v preukaze spôsobilosti tretej krajiny (napr. FAA)
  • minimálne skúsenosti 500 letových hodín ako pilot na niektorom variante lietadla Bombardier CRJ Series

V prípade, ak spĺňate všetky tieto podmienky, je potrebné absolvovať praktické preskúšanieskill test s EASA examinátorom TRE pre typ Bombardier CL65. Po úspešnom absolvovaní preskúšania s TRE CL65 Vám bude do preukazu spôsobilosti štátom jeho vydania zapísaná typová kvalifikácia CL65, čo je zápis podľa EASA typeratings endorsment list platný pre Bombardier CRJ Series. Ak ste držiteľom leteckého preukazu obchodný pilot - CPL(A), budú vaše oprávnenia obmedzené na funkciu co-pilot.

EASA TRE Bombardier CRJ