Služba je pre pilotov so skúsenosťami na Boeing 737 series a záujmom získať osvedčenie SFI na B737. Služba môže byť zaujímavá aj pre letecké školy a prevádzkovateľov Boeing 737, ktorí hľadajú freelance TRE B737 300-900 s oprávnením poskytovať preskúšanie TRISFI B737.

Boeing 737 SFI - Synthetic Flight Instructor

Hodnotenie spôsobilosti inštruktora - synthetic flight instructor - SFI pre lietadla Boeing 737 a jeho generačné varianty Boeing 737 ClassicBoeing 737NGBoeing 737 MAX realizuje examinátor pre typ Boeing 737.

Podmienky pre získanie SFI Boeing 737

Synthetic Flight Instructor - SFI pre Boeing 737 musí spĺňať FCL.915.SFI(c). Musí mať nalietaných aspoň 1500 letových hodín vo funkcií na viacpilotných lietadlách. 

Okrem toho musí ako pilot, alebo ako pozorovateľ (observer) absolvovať v časovom horizonte 12 mesiacov pred získaním osvedčenia SFI Boeing 737:

  • 3 traťové úseky na palube lietadla Boeing 737, alebo
  • 2 traťové úseky na simulátore v dĺžke minimálne 2 hodiny medzi 2 letiskami vrátane briefingude-briefingu 

Oprávnenia SFI Boeing 737

Podľa FCL.905.SFI synthetic flight instructor - SFI pre Boeing 737, môže poskytovať letecký výcvik na vydanie, alebo obnovu typovej kvalifikácie pre Boeing 737. Okrem toho môže SFI B737 poskytovať aj letecký výcvik pre časti výcviku za účelom získania MPL(A) na typ B737 pokiaľ spĺňa FCL.905.SFI(c)(3). 

Letecký výcvik SFI pre Boeing 737

Žiadateľ o osvedčenie synthetic flight instructor - SFI(A) pre Boeing 737 musí absolvovať letecký výcvik poskytnutý v súlade s FCL.930.SFI. Letecký výcvik podľa FCL.930.SFI môže poskytnúť len letecká škola - ATO, pričom pozostáva z:

  • FSTD časť typového výcviku Boeing 737
  • relevantú časť výcviku TRI v simulátore reprezentújúcom variant typu Boeing 737
  • 3 hodiny výučby na simulátore (v prípade MCCI)

Hodnotenie spôsobilosti SFI Boeing 737

Budúci synthetic flight instructor - SFI pre Boeing 737 musí preukázať svoju spôsobilosť vykonávať letecký výcvik na na Boeing 737 v súlade s FCL.935.TRI.

Boeing 737 SFI Training