Na predĺženie typovky je treba examinátora TRE ✅

Predĺženie typovej kvalifikácie je upravené v Nariadení 1178/2011, Časť FCL, ustanovenie FCL.740(a).

Na to, aby bola typová kvalifikácia predĺžená na ďalšie obdobie, je potrebné absolvovať praktické preskúšanie na simulátore konkrétneho typu lietadla v súlade s Prílohou 9 Časti FCL. Praktické preskúšanie môže byť absolvované v intervale 3 mesiace pred ukončením platnosti typovej kvalifikácie.

Okrem toho je potrebné, aby ste absolvovali na danom type lietadla minimálne:

  • 10 traťových úsekov za posledných 12 mesiacov, alebo
  • 1 traťový úsek s examinátorom TRE, alebo SFE pre daný typ lietadla (môže byť aj súčasťou preskúšania)

Od tejto požiadavky je oslobodený pilot, ktorý pracuje v rámci komerčnej obchodnej dopravy a úspešne absolvoval preskúšanie prevádzkovateľa - operator proficiency check.

Po úspešnom absolvovaní praktického preskúšania bude typová kvalifikácia predĺžená o ďalších 12 mesiacov. Vo väčšine krajín môže typový examinátor zapísať predĺženú kvalifikáciu priamo do leteckého preukazu. Niektoré štáty vydania preukazu spôsobilosti však aj pri predlžovaní kvalifikácie požadujú nové vydanie leteckého preukazu.

Poznámka: Traťový úsek, alebo traťový sektor je let, ktorý pozostáva zo vzletu, odletovej trasy, horizontálneho letu minimálne 15 minút, príletu, priblíženia a pristátia.