Služba je pre pilotov s expirovanou (prepadnutou) typovkou na Bombardier CRJ series a záujmom obnoviť jej platnosť. Služba môže byť zaujímavá aj pre prevádzkovateľov Bombardier CL65 a letecké školy, ktoré hľadajú freelance TRE CL65.

Bombardier CRJ series ➡️ obnovenie platnosti

Obnovenie platnosti typovej kvalifikácie Mitsubishi Bombardier CL65 (Bombardier CRJ series) je postup vyžadovaný v prípade, ak uplynula platnosť typovej kvalifikácie na lietadlo alebo konkrétny variant typu Mitsubishi Bombardier CL65 (Bombardier CRJ series) a žiadateľ požaduje obnoviť oprávnenia vyplývajúce z typovej kvalifikácie. Pre obnovenie platnosti typovej kvalifikácie Mitsubishi Bombardier CL65 je potrebné absolvovať obnovovací letecký výcvik podľa postupu, ktorý stanoví letecká škola a absolvovať praktické preskúšanie s examinátorom TRE pre typ Mitsubishi Bombardier CL65.

Legislatívny základ pre obnovenie platnosti 

Podmienky pre obnovenie typovej kvalifikácie Mitsubishi Bombardier CL65 ustanovuje Nariadenie 1178/2011, Časť FCL, ustanovenie FCL.740(b) a príslušné AMC1 FCL.740(b). 

Postup obnovenia platnosti typovej kvalifikácie Mitsubishi Bombardier CL65 stanovuje teda letecká škola, ktorá určí podrobné podmienky pre obnovenie platnostiLetecká škola stanoví taký postup obnovenia platnosti kvalifikácie Mitsubishi Bombardier CL65, aby žiadateľ dosiahol úroveň spôsobilosti potrebnú pre úspešne absolvovanie praktického preskúšania s examinátorom TRE Bombardier CRJ.

Bombardier CRJ series - postup pre obnovenie

Podľa AMC1 FCL.740(b), letecká škola posúdi a zostaví individuálne pre každého žiadateľa samostatne rozsah leteckého výcviku potrebného pre obnovenie platnosti typovej kvalifikácie. Letecký výcvik by mal podľa potreby obsahovať teoretický letecký výcvik, ako napríklad núdzové postupy pre konkrétny variant lietadla typu Mitsubishi Bombardier CL65. Ako jeden z možných postupov pre obnovenie platnosti typovej kvalifikácie môže letecká škola rozhodnúť, že dodatočný letecký výcvik nie je potrebný a žiadateľ o obnovenie typovej kvalifikácie Mitsubishi Bombardier CL65 disponuje dostatočnými skúsenosťami a schopnosťami pre úspešné absolvovanie praktického preskúšania s examinátorom TRE Bombardier CL65.

Pri hodnotení úrovne spôsobilosti sa zohľadňujú nasledovné faktory:

  • celkové skúsenosti žiadateľa o obnovenie typovej kvalifikácie
  • uplynulá doba od konca platnosti typovej kvalifikácie
  • komplexnosť lietadla
  • či je žiadateľ držiteľom iných platných typových kvalifikácií, alebo triednych kvalifikácií

Ďalšie z kritérií, ktoré môže skúmať letecká škola je aj nedávna prax s Head-Up Display, skúsenosti z prevádzky Low visibility operationsprístrojové priblíženia za nízkej dohľadnosti - CATII, alebo CATIII.

Ak to letecká škola považuje za vhodné, skúsenosti žiadateľa môžu byť overené počas simulovaného praktického preskúšania na simulátore, alebo priamo na lietadle typu Mitsubishi Bombardier CL65 (Bombardier CRJ series) priamo s examinátorom TRE pre typ Bombardier CL65.

Letecký výcvik potrebný na dosiahnutie požadovanej úrovne odbornej spôsobilosti pre lietanie na type Mitsubishi Bombardier CL65 (Bombardier CRJ series) sa bude zvyšovať s časom, ktorý uplynul od posledného letu na konkrétnom variante Mitsubishi Bombardier CL65. Rovnako tak bude predmetom skúmania leteckej školy, aké sú skúsenosti na konkrétnom variante Mitsubishi Bombardier CL65.

Po úspešnom absolvovaní leteckého výcviku vydá letecká škola osvedčenie o absolvovaní obnovovacieho leteckého výcviku a odporúči ho na praktické preskúšanie s examinátorom TRE Mitsubishi Bombardier CL65.

Bombardier CL65 - platnosť obnovenej typovky

Platnosť obnovenej typovej kvalifikácie pre Mitsubishi Bombardier CL65 je podľa Nariadenia 1178/2011 a ustanovenia  FCL.740(a) 12 mesiacov (1 rok). Limitujúcim faktorom je však aj prax na konkrétnom variante Mitsubishi Bombardier CL65. Ustanovenie FCL.710(d) hovorí o tom, že ak pilot nelietal na konkrétnoom variante Mitsubishi Bombardier CL65 (Bombardier CRJ series) viac ako 2 roky (24 mesiacov), je nutný dodatočný rozdielový letecký výcvik - differences training, alebo familiarization training a dodatočné praktické preskúšanie. Spôsob pravidelného výcviku a rozsahu leteckých preskúšaní je v prípade prevádzky viacerých variantov spracovaný v dokumente EASA  Operational Suitability Data pre typ Mitsubishi Bombardier CL65. Rovnako by mal byť postup preskúšaní popísaný v Prevádzkovej príručke prevádzkovateľa, ktorý prevádzkue rozdielne varianty Mitsubishi Bombardier CL65.

Typerating renewal Bombardier CRJ