Ak ste prevádzkovateľ typu Cessna 525 a hľadáte freelance TRE C525 na zrealizovanie operator proficiency check pre svojich pilotov, čítajte ďalej. OPC C525 vieme zrealizovať flexibilne aj na vami prevádzkovanom variante C525 a to priamo na lietadle.

Operator proficiency check ✅ Cessna 525

Každý pilot lietajúci na niektorom z variantov Cessna 525 Citation v tzv. komerčnej prevádzke, alebo v nekomerčnej prevádzke musí preukázať svoju schopnosť vykonávať normálne postupy núdzové postupy. Tieto letové postupy sú vytvorené v prevádzkovej príručke konkrétneho prevádzkovateľa, ktorý prevádzkuje typ Cessna 525 Citation a okrem iného sú podliehajú schváleniu zo strany dozorujúcej autority - leteckého úradu danej krajiny.

Jedná sa teda o uplatňovanie prevádzkových postupov, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od prevádzkovateľa - leteckej spoločnosti. Zmeny môžu byť napríklad v celkovej filozofií, koncepte, alebo aj poradí jednotlivých prevádzkových postupov. Preto na rozdiel od tzv. license proficiency check - predĺženie typovej kvalifikácie Cessna 525, operator proficiency check od jedného prevádzkovateľa Cessna 525 nie je možné použiť u druhého prevádzkovateľa toho istého variantu lietadla Cessna 525.

Platnosť OPC Cessna 525

Operator proficiency check musí byť úspešne absolvovaný pred zahájením lietania v komerčnej leteckej prevádzke. Po jeho absolvovaní je platnosť operator proficiency check je maximálne 6 mesiacov podľa Nariadenia Ec 965/2012, Časť ORO, ORO.FC.230(b)(3).

Rozsah OPC Cessna 525

Obsah preskúšania operator proficiency check na typ Cessna 525 je definovaný v AMC1 ORO.FC.230(b)(1)(i). Rozsah preskúšania je podrobne rozpísaný v Prevádzkovej príručke, Časť D a schválený leteckým úradom, pričom by mal obsahovať:

  • prerušený vzlet pred rýchlosťou V1
  • simulácia porouchy motora medzi rýchlosťami V1 a V2 (ak je táto časť vykonávaná na lietadle, tak simulovaná porucha po rýchlosti V2)
  • 3D prístrojové priblíženie do stanovenej výšky rozhodnutia s jedným nepracujúcim motorom
  • 2D prístrojové priblíženie
  • minimálne jedno z 2D alebo 3D priblížení musí obsahovať prvky PBN
  • postup nevydareného priblíženia s jedným nepracujúcim motorom
  • pristátie s jedným nepracujúcim motorom

Simulátor Cessna 525 alebo lietadlo?

Cieľom preskúšania prevádzkovateľa je preskúšať letovú posádku z uplatňovania postupov riešenia abnormálnych situácií a núdzových situácií, ktorých výskyt je pri normálnej prevádzke relatívne nízky. Z toho dôvodu by na operator proficiency check mal byť použitý simulátor Cessna 525.

Kvôli neakceptovateľnej miere rizika pri simulovaní núdzových situácií - ako napríklad porucha motoraporucha odnámrazovania a iných okolností je vyžadované v AMC1 ORO.FC.230(b)(1)(i), aby boli všetky tieto situácie simulované počas preskúšania na simulátore. V niektorých prípadoch však nie je možné kvoli nedostupnosti simulátora realizovať preskúšanie na simulátore Cessna 525. V takých prípadoch sa realizuje preskúšanie prevádzkovateľa priamo na lietadle typu Cessna 525, podľa podmienok, ktoré schválil príslušný letecký úrad. Takéto preskúšanie prevádzkovateľa na lietadle musia byť realizované v bezpečnej výške berúc do úvahy vplyv simulovanej poruchy na bezpečnosť letu. Jedná sa najmä o operator proficiency check v prípade, ak prevádzkovateľ prevádzkuje viacero variantov typu Cessna 525, pre ktoré nie je dostupný letový simulátor.

OPC môže urobiť len examinátor Cessna 525

Podľa AMC1 ORO.FC.230(d)(5)(i), preskúšanie prevádzkovateľa - operator proficiency check môže byť vykonané len examinátorom TRE Cessna 525, alebo ak sa vykonáva len na simulátore, tak examinátorom SFE C525. Obaja examinátori musia byť súčasne oprávnení vykonávať letecký výcvik a preskúšania vo viacpilotnej prevádzkeExaminátori TRE C525 aj SFE C525 musia mať absolvovaný výcvik CRM a schopnosť hodnotiť aspekty CRM. 

Cessna Citation OPC