Cessna 525 Operational Suitability Data

Implementáciou Operational Suitability Data v Časti 21 (Nariadenie 748/2012) vznikol dokument posudzujúci prevádzkovú použiteľnosť jednotlivých variantov typu Cessna 525 Citation.

Cessna 525 Citation differences level

Vzhľadom na široké spektrum variantov dokument presne určuje rozdiely a úroveň rozlišností medzi jednotlivými variantami Cessna 525. Operational Suitability Data taktiež špecifikuje tzv. Training areas of special emphasis počas počiatočných výcvikov.