Typový letecký výcvik pre lietanie na Boeing 737 MAX

Pre lietanie na Boeing 737 MAX je potrebné mať v leteckom preukaze spôsobilosti zapísanú typovú kvalifikáciu B 737 300-900.

Na získanie oprávnenia na lietanie na Boeing 737 MAX je potrebné nasledovné:

  • byť držiteľom leteckého preukazu obchodný pilot - CPL(A), alebo dopravný pilot - ATPL(A)
  • byť držiteľom ATPL(A) theory credit, resp. frozen ATPL(A)
  • byť držiteľom Medical class 1
  • byť držiteľom jazykovej spôsobilosti ICAO English a IR English
  • abslvovať typový letecký výcvik v leteckej škole oprávnenej na poskytovanie výcviku pre niektorý z variantov Boeing 737
  • absolvovať letecké preskúšanie v simulátore s examinátorom TRE alebo SFE pre Boeing 737 300-900
  • absolvovať výcvik v pristávaní - 6 vzletov a pristátí na type Boeing 737
  • absolvovať preškoľovací výcvik prevádzkovateľa - tzv. Operator conversion course
  • absolvovať rozdieľový výcvik  - differences training z iných variantov Boeing 737 práve na Boeing 737 MAX tak, ako to ustanovuje EASA OSD