Služba môže byť zaujímavá pre menších prevádzkovateľov typu Boeing 737 a letecké školy ktoré hľadajú Senior Examiner Boeing 737 na preskúšanie ich vlastných examinátorov SFE B737.

Boeing 737 SFE - assessment of competence

Hodnotenie spôsobilosti examinátora - Synthetic flight examiner - SFE pre typ lietadla Boeing 737 a jeho generácie Boeing 737 ClassicBoeing 737NGBoeing 737 MAX realizuje Senior examinátor pre typ Boeing 737.

Podmienky pre SFE Boeing 737

Záujemca o osvedčenie Synthetic flight examiner - SFE Boeing 737 musí spĺňať podmienky definované v Nariadení Ec 1178/2011, Časť FCL, ustanovenie FCL.1010 a AMC1 FCL.1010.

Synthetic flight examiner - SFE pre Boeing 737 musí spĺňať FCL.1010.SFE(a)(1), teda:

 • byť držiteľom leteckého preukazu dopravný pilot - ATPL(A)
 • byť držiteľom osvedčenia synthetic flight instructor - SFI pre Boeing 737
 • mať nalietaných aspoň 1500 letových hodín na viacpilotných lietadlách

Pre prvé získanie Synthetic flight examiner - SFE musí žiadateľ ako inštruktor poskytnúť minimálne 50 hodín na simulátore predstavujúcom niektorý z variantov lietadla Boeing 737.

Oprávnenia SFE Boeing 737

Podľa FCL.1005.SFE, žiadateľ o Synthetic flight examiner - SFE pre Boeing 737, môže vykonávať preskúšania odbornej spôsobilosti na obnovenie typovej kvalifikácie Boeing 737 a predĺženie typovej kvalifikácie Boeing 737. Súčasne môže Synthetic flight examiner - SFE pre Boeing 737 poskytovať aj praktické skúšky pre prvé získanie typovej kvalifikácie Boeing 737. SFE B737 je oprávnený vykonávať aj predĺženie platnosti a obnovenie platnosti pre prístrojovú kvalifikáciu IR pre typ Boeing 737. Činnosť SFE Boeing 737 je obmedzená len na preskúšania na leteckom simulátore predstavujúcom typ Boeing 737.

Štandardizácia SFE Boeing 737

Žiadateľ o osvedčenie Synthetic flight examiner - SFE pre Boeing 737 musí absolvovať štandardizačný kurz Synthetic flight examiner - SFE poskytnutý v súlade s FCL.1015. Štandardizačný kurz môže byť poskytnutý priamo leteckým úradom, alebo ho poskytne poverená letecká škola - ATO.

Štandardizačný kurz examinátorov pozostáva z teoretickej výučby a praktického výcviku:

 • 2 preskúšania pod dohľadom Senior examinátora na type Boeing 737
 • školenie o požiadavkách na letovú prevádzku, vykonávaní preskúšania pilotov, a o ich dokumentovaní;
 • inštruktáž o vnútroštátnych administratívnych postupoch, požiadavkách na ochranu osobných údajov, zodpovednosti, poistení a o poplatkoch;
 • školenie o rôznych postupoch pre vykonávanie leteckých preskúšaní pre letecký preukaz vydaný iným úradom

Hodnotenie spôsobilosti SFE Boeing 737

Podľa FCL.1020,žiadateľ o osvedčenieSynthetic flight examiner - SFE pre Boeing 737 musí preukázať svoju spôsobilosť inšpektorovi úradu alebo Senior examinátorovi pre typ Boeing 737. Súčasťou hodnotenia spôsobilosti SFE B737 je okrem iného:

 • briefing,
 • vykonanie samotného praktického preskúšania pod dohľadom Senior examinátora Boeing 737
 • hodnotenie preskúšavaného budúcim SFE B737 pod dohľadom Senior examinátora Boeing 737
 • poletový rozbor
 • administrácia leteckého preskúšania

SFE Boeing 737