Služba je pre pilotov so skúsenosťami na Boeing 737 series a záujmom získať osvedčenie SFI na B737. Služba môže byť zaujímavá aj pre letecké školy a prevádzkovateľov Boeing 737, ktorí hľadajú freelance TRE B737 300-900 s oprávnením poskytovať preskúšanie TRITRI B737.

Boeing 737 TRI - Type rating instructor

Hodnotenie spôsobilosti inštruktora - type rating instructor - TRI pre typ lietadla Boeing 737 a jeho generačné varianty Boeing 737 ClassicBoeing 737NGBoeing 737 MAX realizuje Senior examinátor pre typ Boeing 737.

Podmienky pre získanie TRI Boeing 737

Záujemca o osvedčenie inštruktora - type rating instructor - TRI Boeing 737 musí spĺňať podmienky definované v Nariadení Ec 1178/2011, Časť FCL.

Type rating instructor - TRI pre Boeing 737 musí spĺňať FCL.915.TRI(b). Musí teda nalietať minimálne 1500 letových hodín na viacpilotných letúnoch a za posledných 12 mesiacov nalietať minimálne 30 traťových úsekov vrátane vzletov a pristátí. Z 30 traťových úsekov môže byť maximálne 15 traťových úsekov na simulátore ktorý predstavuje typ Boeing 737.

Ďalej musí byť budúci type rating instructor - TRI Boeing 737 držiteľ leteckého preukazu dopravný pilot - ATPL(A)obchodný pilot - CPL(A), alebo pilot viacpilotných letúnov MPL(A).

Oprávnenia TRI Boeing 737

Podľa FCL.905.TRI môže type rating instructor - TRI pre Boeing 737 poskytovať letecký výcvik za účelom vydania, alebo obnovy typovej kvalifikácie pre Boeing 737. Ďalej môže TRI B737 poskytovať aj letecký výcvik pre získanie kvalifikácie multi crew cooperationMCC(A) a časti výcviku za účelom získania MPL(A) na typ Boeing 737 pokiaľ spĺňa požiadavky stanovené v FCL.905.TRI(d)(3).

V prípade ak sa hodnotenie spôsobilosti pre TRI Boeing 737 realizuje na simulátore, sú oprávnenia inštruktora type rating instructor TRI B 737 sú podľa obmedzené podľa FCL.910.TRI.

Najčastejšie je osvedčenie inštruktora TRI Boeing 737 obmedzené na výkon oprávnení a poskytovanie leteckého výcviku na simulátore. V tom prípade sú oprávnenia inštruktora TRI Boeing 737 zhodné s oprávneniami SFI Boeing 737. V prípade, ak boli nasledovné oblasti súčasťou výcviku inštruktora TRI B737, môže inštruktor TRI Boeing 737 poskytovať na lietadle Boeing 737 nasledovné výcviky:

  • traťový výcvik, resp. Line training under supervision (LIFUS)
  • výcvik v pristávaní - tzv. "base training"

Letecký výcvik TRI pre Boeing 737

Žiadateľ o osvedčenie type rating instructor - TRI(A) pre Boeing 737 musí absolvovať letecký výcvik poskytnutý v súlade s FCL.910.TRI. Letecký výcvik podľa FCL.910.TRI môže poskytnúť len letecká škola - ATO, pričom pozostáva z:

  • 25 hodín výučby teoretických vedomostí tzv. Teaching and learning
  • 10 hodín výučby technických vedomostí, tzv. Technical training
  • 10 hodín výučby v simulátore reprezentújúcom variant typu Boeing 737

Hodnotenie spôsobilosti TRI Boeing 737

Žiadateľ o osvedčenie type rating instructor - TRI pre Boeing 737 musí preukázať svoju spôsobilosť examinátorovi typu Boeing 737 v súlade s FCL.935.TRI. Vzhľaodm na to, že hodnotenie spôsobilosti musí byť pre typ Boeing 737 vykonané na simulátore, jeho obsah je takmer identický s hodnotením spôsobilosti SFI Boeing 737.

Boeing 737 - TRI Training