Služba je určená pre prevádzkovateľov Bombardier CRJ Series a letecké školy, ktoré hľadajú Senior TRE pre typ Bombardier CRJ series - TRE CL65 na preskúšanie pre vlastných examinátorov TRE.

Bombardier CRJ TRE - assessment of competence

Hodnotenie spôsobilosti examinátora - type rating examiner - TRE pre typ lietadla Mitsubishi Bombardier CL65 - CRJ a jeho varianty CRJ100 200CRJ700 900, CRJ1000, Challenger CL850, 870, 890 realizuje Senior Type Rating Examiner, tzv. Senior TRE pre typ Bombardier CL65 - CRJ.

Podmienky pre TRE Bombardier CRJ ⭐⭐⭐⭐

Záujemca o osvedčenie type rating examiner - TRE Bombardier CRJ musí spĺňať podmienky definované v Nariadení Ec 1178/2011, Časť FCL, ustanovenie FCL.1010 a AMC1 FCL.1010.

Type rating examiner - TRE  pre Bombardier CL65 musí splniť požiadavku FCL.1010.TRE(a)(1). Teda nalietať minimálne 1500 letových hodín na viacpilotných letúnoch, z ktorých minimálne 500 musí byť ako veliteľ lietadla (pilot-in-command).

Pre prvé Type rating examiner TRE pre prvý typ musí ako inštruktor poskytnúť minimálne 50 hodín na simulátore alebo priamo na lietadle Bombardier CRJ - CL65.

Súčasne musí byť type rating examiner - TRE Bombardier CRJ - CL65 držiteľ leteckého preukazu dopravný pilot - ATPL(A).

Type rating examiner - TRE Bombardier CRJ - CL65 musí byť držiteľ type rating instructor TRI(A) pre typ Bombardier CRJ - CL65. Od osvedčenia TRI Bombardier CRJ - CL6a rozsahu oprávnení TRI CL65 sa odvíjajú aj oprávnenia TRE Bombardier CRJ - CL65.

Oprávnenia TRE Bombardier CRJ

Podľa FCL.1005.TRE, žiadateľ o osvedčenie type rating examiner - TRE pre Bombardier CL65 - CRJ, môže vykonávať preskúšania odbornej spôsobilosti na obnovenie typovej kvalifikácie Bombardier CRJ - CL65 a predĺženie typovej kvalifikácie Bombardier CL65. Súčasne môže type rating examiner - TRE pre Bombardier CL65 poskytovať aj praktické skúšky pre prvé získanie typovej kvalifikácie Bombardier CL65. TRE CL65 je oprávnený vykonávať aj predĺženie platnosti a obnovenie platnosti pre prístrojovú kvalifikáciu IR pre typ Bombardier CRJ - CL65.

Oprávnenia osvedčenia type rating examiner - TRE Bombardier CL65 je závislé od oprávnení Type rating instructor - TRI Bombardier CL65, ktoré má žiadateľ zapísané v leteckom preukaze. Ak je osvedčenie Typový inštruktor Bombardier CL65 obmedzené len na výcvik na simulátore - tzv. TRI CL65 FSTD restricted, oprávnenia TRE CL65 je možné využívať taktiež len na simulátore. V tom prípade sú oprávnenia SFE CL65 TRE CL65 identické.

Štandardizácia TRE Bombardier CRJ - CL65

Žiadateľ o osvedčenie type rating examiner - TRE(A) pre Bombardier CRJ - CL65 musí absolvovať štandardizačný kurz  type rating examiner - TRE poskytnutý v súlade s FCL.1015. Štandardizačný kurz môže byť poskytnutý priamo leteckým úradom, alebo ho poskytne poverená letecká škola - ATO.

Štandardizačný kurz examinátorov pozostáva z teoretickej výučby a praktického výcviku:

  • 2 preskúšania pod dohľadom Senior examinátora na type Bombardier CL65
  • školenie o požiadavkách na letovú prevádzku, vykonávaní preskúšania pilotov, a o ich dokumentovaní;
  • inštruktáž o vnútroštátnych administratívnych postupoch, požiadavkách na ochranu osobných údajov, zodpovednosti, poistení a o poplatkoch;
  • školenie o rôznych postupoch pre vykonávanie leteckých preskúšaní pre letecký preukaz vydaný iným úradom

Hodnotenie spôsobilosti TRE Bombardier CRJ

Podľa FCL.1020,žiadateľ o osvedčenie type rating examiner - TRE pre Bombardier CRJ - CL65 musí preukázať svoju spôsobilosť inšpektorovi úradu alebo Senior examinátorovi pre typ Bombardier CRJ. Súčasťou hodnotenia spôsobilosti TRE CL65 je okrem iného:

  • briefing,
  • vykonanie samotného praktického preskúšania pod dohľadom Senior examinátora Bombardier CL65
  • hodnotenie preskúšavaného budúcim TRE CL65 pod dohľadom Senior examinátora Bombardier CL65
  • poletový rozbor
  • administrácia leteckého preskúšania

TRE Assessment of competence Bombardier CRJ