Služba môže byť zaujímavá pre prevádzkovateľov typu Cessna 525 a letecké školy ktoré hľadajú Senior TRE Cessna 525 na preskúšanie ich vlastných examinátorov SFE C525.

Cessna 525 Citation SFE - assessment of competence

Hodnotenie spôsobilosti examinátora - Synthetic flight examiner - SFE pre typ lietadla Cessna C525 Citation a jeho varianty Cessna C525 CitationC525A - CJ2, C525B - CJ3C525A - CJ4, C525M2 - CJM2  realizuje Senior examinátor pre typ Cessna 525.

Podmienky pre SFE Cessna 525

Záujemca o osvedčenie Synthetic flight examiner - SFE Cessna 525 musí spĺňať podmienky definované v Nariadení Ec 1178/2011, Časť FCL, ustanovenie FCL.1010 a AMC1 FCL.1010.

Synthetic flight examiner - SFE pre Cessna 525 musí spĺňať FCL.1010.SFE(a)(2), teda:

 • byť držiteľom leteckého preukazu dopravný pilot - ATPL(A), alebo obchodný pilot - CPL(A)
 • byť držiteľom osvedčenia synthetic flight instructor - SFI pre Cessna 525
 • mať nalietaných aspoň 500 letových hodín na jednopilotných lietadlách

Pre prvé získanie Synthetic flight examiner - SFE musí žiadateľ ako inštruktor poskytnúť minimálne 50 hodín na simulátore predstavujúcom niektorý z variantov lietadla Cessna 525.

Oprávnenia SFE Cessna 525

Podľa FCL.1005.SFE, žiadateľ o Synthetic flight examiner - SFE pre Cessna 525, môže vykonávať preskúšania odbornej spôsobilosti na obnovenie typovej kvalifikácie Cessna 525 a predĺženie typovej kvalifikácie Cessna 525. Súčasne môže Synthetic flight examiner - SFE pre Cessna 525 poskytovať aj praktické skúšky pre prvé získanie typovej kvalifikácie Cessna 525. SFE C525 je oprávnený vykonávať aj predĺženie platnosti a obnovenie platnosti pre prístrojovú kvalifikáciu IR pre typ Cessna 525 Citation. Examinátor SFE Cessna 525 môže taktiež poskytovať praktické preskúšnaie na simulátore za účelom rozšírenia oprávnení Cessna 525 na jednopilotnú prevádzku a viacpilotnú prevádzku C525. Predpokladom na preskúšanie pre viacpilotnú prevádzkujednopilotnú prevádzku sú oprávnenia typovej kvalifikácie C525 pre konkrétny typ prevádzky - MPO C525, alebo SPO C525.

Činnosť SFE Cessna 525 je obmedzená len na preskúšania na leteckom simulátore predstavujúcom typ Cessna C525 Citation.

Štandardizácia SFE Cessna 525

Žiadateľ o osvedčenie Synthetic flight examiner - SFE pre Cessna 525 musí absolvovať štandardizačný kurz Synthetic flight examiner - SFE poskytnutý v súlade s FCL.1015. Štandardizačný kurz môže byť poskytnutý priamo leteckým úradom, alebo ho poskytne poverená letecká škola - ATO.

Štandardizačný kurz examinátorov pozostáva z teoretickej výučby a praktického výcviku:

 • 2 preskúšania pod dohľadom Senior examinátora na type Cessna C525 Citation
 • školenie o požiadavkách na letovú prevádzku, vykonávaní preskúšania pilotov, a o ich dokumentovaní;
 • inštruktáž o vnútroštátnych administratívnych postupoch, požiadavkách na ochranu osobných údajov, zodpovednosti, poistení a o poplatkoch;
 • školenie o rôznych postupoch pre vykonávanie leteckých preskúšaní pre letecký preukaz vydaný iným úradom

Hodnotenie spôsobilosti SFE Cessna C525

Podľa FCL.1020,žiadateľ o osvedčenie Synthetic flight examiner - SFE pre Cessna 525 musí preukázať svoju spôsobilosť inšpektorovi úradu alebo Senior examinátorovi pre typ Cessna 525 Citation. Súčasťou hodnotenia spôsobilosti SFE C525 je okrem iného:

 • briefing,
 • vykonanie samotného praktického preskúšania pod dohľadom Senior examinátora Cessna 525
 • hodnotenie preskúšavaného budúcim SFE C525 pod dohľadom Senior examinátora Cessna 525
 • poletový rozbor
 • administrácia leteckého preskúšania

EASA SFE Cessna 525