Praktické preskúšanie pre odbornosť dopravný pilot - ATPL(A) nie je možné realizovať na type Cessna C525 Citation.

Príčinou sú dve skutočnosti, ktoré sú v rozpore s požiadavkou pre vydanie leteckého preukazu dopravný pilot ATPL(A) - FCL.520.A:

  1. Lietadlo Cessna C525 Citation je certifikované EASA TCDS podľa certifikačného štandardu CS-23 ako jednopilotné lietadlo, ktorého prevádzka je možná v jednopilotnej prevádzke, alebo viacpilotnej prevádzke. Jedná sa o rovnaký certifikačný štandard akým je certifikovaná napríklad Cessna C-152
  2. Cessna C525 Citation je z hľadiska  EASA Type Ratings and Licence endorsement lists zaradené ako tzv. jednopilotné lietadlo vysokej výkonnosti so zložitou konštrukciou - resp. jednopilotné lietadlo