Letové hodiny pre ATPL(A) na Cessna C525

Letové hodiny odlietané na Cessna C525 Citation vo viacpilotnej prevádzke podľa schválených SOP pre viacpilotnú prevádzku je možné v plnej miere započítať do minimálneho času potrebného pre nálet vo viacčlennej prevádzke pre vydanie leteckého preukazu dopravný pilot - ATPL(A). Rovnako je možné započítať do požiadaviek pre vydanie leteckého preukazu dopravný pilot - ATPL(A) aj nasledovné letové hodiny:

  • celkový čas letu
  • celkový čas letu podľa pravidiel IFR
  • čas letu v noci
  • čas letu na preletoch
  • čas letu vo funkcií veliteľa lietadla, alebo veliteľ lietadla pod dozorom (PICUS)

Na type Cessna C525 Citation nie je možné absolvovať skill test pre vydanie preukazu dopravný pilot - ATPL(A). Toto preskúšanie je potrebné realizovať na lietadle, ktoré je certifikovaný ako viacpilotné lietadlo - podľa certifikačného štandardu CS-25.