Typová kvalifikácia Cessna 525

Typová kvalifikácia Cessna 525 je letecká kvalifikácia vyžadovaná Nariadením 1178/2011, Časť FCL, ustanovenie FCL.725 FCL.720.A

Štandardizovaný zápis podľa EASA typerating and license endorsment list je C525. Typovka oprávňuje držiteľa na lietanie na nasledovných variantoch lietadla typu Cessna 525 Citation.

Platnosť typovej kvalifikácie je 12 mesiacov a je možné ju predĺžiť praktickým preskúšaním na simulátore, alebo priamo v lietadle.

Typová kvalifikácia a jej zápis v leteckom preukaze spravidla zahŕňa ďalšie špecifiká ako napríklad viacpilotná prevádzka, alebo jednopilotná prevádzka, atď.