Služba je pre pilotov s expirovanou (prepadnutou) typovkou na Cessna 525 a záujmom obnoviť jej platnosť. Služba môže byť zaujímavá aj pre prevádzkovateľov Cessna 525letecké školy, ktoré hľadajú freelance TRE C525. Refresher training a preskúšanie môžeme robiť aj priamo na vašom lietadle.

Cessna C525 Citation ➡️ obnovenie platnosti

Obnovenie platnosti typovej kvalifikácie Cessna C525 Citation je proces, ktorý je potrebné zrealizovať v prípade ak uplynula držiteľovi platnosť typovej kvalifikácie na lietadlo typu Cessna C525 Citation a žiadateľ požaduje obnoviť oprávnenia vyplývajúce z typovej kvalifikácie. Pre obnovenie platnosti typovej kvalifikácie Cessna C525 Citation je potrebné absolvova obnovovací výcvik podľa postupu, ktorý stanoví letecká škola  absolvovať praktické preskúšanie s examinátorom TRE pre typ Cessna C525.

Legislatívny základ pre obnovenie platnosti

Podmienky pre obnovenie typovej kvalifikácie ustanovuje Nariadenie 1178/2011, Časť FCL, ustanovenie FCL.740(b) a príslušné AMC1 FCL.740(b). 

Postup obnovenia platnosti typovej kvalifikácie Cessna C525 Citation stanovuje teda letecká škola, ktorá určí podrobné podmienky pre obnovenie platnosti typovej kvalifikácie Cessna C525Letecká škola stanoví taký postup obnovenia platnosti kvalifikácie Cessna 525, aby žiadateľ dosiahol úroveň spôsobilosti potrebnú pre úspešne absolvovanie praktického preskúšania s examinátorom TRE Cessna 525.

Cessna 525 ➡️ postup pre obnovenie kvalifikácie

Podľa AMC1 FCL.740(b), letecká škola posúdi a zostaví individuálne pre každého žiadateľa samostatne rozsah leteckého výcviku potrebného pre obnovenie platnosti typovej kvalifikácie. Letecký výcvik by mal podľa potreby obsahovať teoretický letecký výcvikí, ako napríklad núdzové postupy pre konkrétny variant lietadla typu Cessna C525 Citation. Ako jeden z možných postupov pre obnovenie platnosti typovej kvalifikácie môže letecká škola rozhodnúť, že dodatočný letecký výcvik nie je potrebný a žiadateľ o obnovenie typovej kvalifikácie Cessna C525 Citation disponuje dostatočnými skúsenosťami a schopnosťami pre úspešné absolvovanie praktického preskúšania s examinátorom TRE Cessna C525 Citation.

Pri hodnotení úrovne spôsobilosti sa zohľadňujú nasledovné faktory:

  • celkové skúsenosti žiadateľa o obnovenie typovej kvalifikácie
  • uplynulá doba od konca platnosti typovej kvalifikácie
  • komplexnosť lietadla
  • či je žiadateľ držiteľom iných platných typových kvalifikácií, alebo triednych kvalifikácií

Pri lietadle Cessna C525 Citation je jedným z dôležitých aspektov taktiež aj spôsob prevádzky v ktorom chce žiadateľ využívať oprávnenia typu Cessna C525 Citation. Konkrétne jednopilotná prevádzka Cessna C525 Citation môže vyžadovať iné postupy, ako viacpilotná prevádzka Cessna C525 Citation.

Ak to letecká škola považuje za vhodné, skúsenosti žiadateľa môžu byť overené počas simulovaného praktického preskúšania na simulátore, alebo priamo na lietadle typu Cessna C525 Citation priamo s examinátorom TRE pre typ Cessna C525 Citation.

Letecký výcvik potrebný na dosiahnutie požadovanej úrovne odbornej spôsobilosti pre lietanie na type Cessna C525 Citation sa bude zvyšovať s časom, ktorý uplynul od posledného letu na Cessna C525 Citation.

Po úspešnom absolvovaní leteckého výcviku vydá letecká škola osvedčenie o absolvovaní obnovovacieho leteckého výcviku a odporúči ho na praktické preskúšanie s examinátorom TRE Cessna 525 Citation.

Cessna C525 ➡️ platnosť obnovenej typovky

Platnosť obnovenej typovej kvalifikácie pre Cessna C525 Citation je podľa Nariadenia 1178/2011 a ustanovenia  FCL.740(a) 12 mesiacov (1 rok). Limitujúcim faktorom je však aj prax na konkrétnom variante Cessna C525 Citation. Ustanovenie FCL.710(d) hovorí o tom, že ak pilot nelietal na konkrétnoom variante Cessna C525 Citation viac ako 2 roky (24 mesiacov), je nutný dodatočný rozdielový letecký výcvik - differences training, alebo familiarization training a dodatočné praktické preskúšanie. Spôsob pravidelného výcviku a rozsahu leteckých preskúšaní je v prípade prevádzky viacerých variantov spracovaný v dokumente EASA  Operational Suitability Data pre typ Cessna C525 Citation. Rovnako by mal byť postup preskúšaní popísaný v Prevádzkovej príručke prevádzkovateľa, ktorý prevádzkue rozdielne varianty Cessna C525 Citation.

--

NÁŠ TIP: Súčasťou praktického preskúšania s leteckým examinátorom TRE môže byť aj preskúšanie ICAO English.  Preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English poskytujeme v spolupráci s Aero Language