Táto služba je pre vás, ak ste už držiteľom osvedčenia inštruktora TRI pre akýkoľvek iný letún a chcete sa stať držiteľom osvedčenia TRI pre typ Boeing 737.

Som Type rating instructor chcem byť TRI B737

V prípade, ak je žiadateľ držiteľom osvedčenia inštruktor TRI, je možné realizovať rozšírenie oprávnení TRI, tzv. TRI extension podľa FCL.910.TRI(b)(2). Znamená to, že letecká škola na základe predchádzajúcich skúseností stanoví potrebný letecký výcvik, ktorý je potrebný pre získanie TRI na Boeing 737. Podľa GM1 FCL.910.TRI(a)(2) je potrebné, aby žiadateľ absolvoval len tzv. relevantný letecký výcvikRelevantný výcvik v tomto prípade znamená, že letecký výcvik musí byť relevantný pre splnenie svojho účelu - teda získanie TRI na Boeing 737.

Som SFI B737 a chcem byť TRI B737

Ak držiteľ osvedčenia inštruktora SFI Boeing 737 žiada získať TRI Boeing 737, bude mu v prípade nalietania potrebných traťových úsekov (15 traťových úsekov za 12 mesiacov) vydané TRI pre Boeing 737 s obmedzením na poskytovanie leteckého výcviku na simulátore. Tzv. FSTD restricted TRI.  V tomto prípade by bolo potrebné absolvovať dodatočný letecký výcvik len v prípade, ak by ste mali záujem o rozšírenie oprávnení TRI Boeing 737 napríklad o poskytovanie LIFUS, alebo base training.

Restricted TRI a Unrestricted TRI na Boeing 737

Na mieste je otázka, aký je rozdiel medzi tzv. FSTD restricted TRI Boeing 737 a tzv. unrestricted TRI Boeing 737. Rozdiel je v tom, že unrestricted TRI Boeing 737 môže poskytovať letecký výcvik za účelom získania typovej kvalfiikácie Boeing 737 priamo na lietadle. Vzhľadom na to, že pre typ Boeing 737 a pre všetky tri jeho generácie - t.j. Boeing 737 ClassicBoeing 737NG aj Boeing 737 MAX existujú letecké simulátory, tento typ leteckého výcviku sa neuplatňuje. Totiž aj restricted TRI B737 môže okrem výcviku na simulátore lietať ako inštruktor poskytujúci už spomínaný traťový výcvik - LIFUS a výcvik v pristávaní "base training".

Letecký preukaz obsahuje v prípade tzv. restricted TRI Boeing 737 nasledovné obmedzenia definované v GM1 FCL.910.TRI:

  • letecký výcvik obmedzený len na FSTD: ‘TRI/r’ (r=restricted);
  • letecký výcvik pre LIFUS: TRI/r LIFUS (LIFUS = Line Flying under Supervision)
  • letecký výcvik pre base training: TRI/r LT (LT = landing training) 

Boeing 737 TRI type extension