Landing training

Letecký výcvik v pristávaní, inak povedané base training je nutné absolvovať po ukončení typového výcviku a praktickom leteckom preskúšaní s typovým examinátorom. Typový inštruktor TRI musí byť držiteľom príslušného oprávnenia pre poskytovanie base trainingu podľa FCL.910.TRI(a)(2). Výcvik v pristávaní je súčasťou praktického leteckého - typového výcviku, avšak nesmie byť dlhśí ako 2 letové hodiny. Letecký výcvik v pristávaní musí byť zrealizovaný tak, aby bola dodržaná letová obálka lietadla použitého pre výcvik podľa GM1 ORA.ATO.125 point (f)).

Base training je požadovaný Nariadením 1178/2011, Časť ORA a bližšie špecifikovaný v AMC2 ORA.ATO.125.

Rozsah base training

Letecký výcvik v pristávaní pre viacpilotné lietadlo, alebo jednopilotné lietadlo vysokej výkonnosti so zložitou konštrukciou pozostáva z minimálne 6 pristátí. V prípade, ak má pilot nalietaných viac ako 500 letových hodín na lietadlách podobnej veľkosti a výkonnosti, je možné znížiť minimálny počet pristátí na štyri.

Obsah base training

Base training pozostáva z úloh, ktoré sú stanovené v AMC2 ORA.ATO.125:

  • minimálne 1 plné pristátie (full stop landing)
  • jeden prielet s pracujúcimi motormi (go-around)