Služba je pre pilotov s platnou typovkou na Boeing 737 series a záujmom predĺžiť platnosť typovej kvalifikácie. Služba môže byť zaujímavá aj pre menších prevádzkovateľov Boeing 737 a letecké školy, ktoré hľadajú freelance TRE B737 300-900.

Boeing 737 - predĺženie platnosti

Predĺženie platnosti typovej kvalifikácie Boeing 737 je proces, realizovaný v časovom intervale 90 dní pred uplynutím platnosti typovej kvalifikácie. Na predĺženie platnosti musí byť samotná typová kvalifikácia Boeing 737 platná - t.j. nesmie byť expirovaná. Predĺženie platnosti typovej kvalifikácie Boeing 737 je realizované za účelom zachovania platnosti na ďalšie obdobie - t.j. na ďalších 12 mesiacov. Na predĺženie platnosti typovej kvalifikácie Boeing 737 je potrebné podsúpiť  preskúšanie s examinátorom TRE B737.

Legislatívny základ pre predĺženie platnosti

Predĺženie platnosti pre Boeing 737 reguluje Nariadenie 1178/2011, Podčasť H, Oddiel 2, ustanovenie FCL.740.A. Okrem praktického preskúšania s examinátorom TRE pre Boeing 737 je potrebné, aby žiadateľ počas doby platnosti kvalifikácie absolvoval:

  • 10 traťových úsedkov na niektorom z variantov typu Boeing 737 - teda Boeing 737 ClassicBoeing 737NG alebo Boeing 737 BBJ 
  • 1 traťový úsek s examinátorom TRE pre Boeing 737, pričom tento môže byť aj súčasťou preskúšania 

Pre pilota, ktorý pracuje pre prevádzkovateľa obchodnej leteckej dopravy, tzv. držiteľ AOC a pilot ktorý úspešne absolvoval operator proficiency check OPC spojené s predĺžením typovej kvalifikácie (licence proficiency check - LPC), neplatí požiadavka na absolvovanie traťových úsekov.

Spomínané predĺženie  platnosti typovej kvalifikácie na typ Boeing 737 môže vykonať len typový examinátor TRE, alebo SFE s oprávnením na typ Boeing 737.

Platnosť preskúšania / predĺženia kvalifikácie

Na úspešné absolvovanie preskúšania je potrebn=e, aby žiadateľ uspel zo všetkých častí preskúšania. Typová kvalifikácia Boeing 737 je potom predĺžená na ďalších 12 mesiacov (1 rok) od konca súčasnej platnosti.

Iné varianty Boeing B737

Typová kvalifikácia Boeing B737 oprávňuje držiteľa na lietanie na generácií lietadla, na ktorom bolo vykonané letecké preskúšanie, teda buď na Boeing B737 300-500, tzv. Boeing 737 ClassicBoeing B737 600-900, tzv. Boeing 737 Next Generation, prípadne na Boeing B737 BBJ.

Na lietanie na ďalšom variante lietadla toho istého typu - Boeing 737 je potrebný tzv. rozdielový výcvik (differences training). Napríklad ak Vaša praktická skúška bola vykonaná na lietadle, resp. simulátore Boeing 737 Classic a máte záujem lietať na lietadle Boeing 737 NG. V tomto prípade je potrebný dodatočný výcvik (differences training), tzv. „preškolenie na iný variant rovnakej triedy“.

V prípade poskytnutia rozdielového výcviku na iný variant Boeing 737 je tento rozdielový výcvik požadovaný vždy, pokiaľ žiadateľ na uvedenom variante Boeingu 737 nelietal dlhšie ako 2 roky tak, ako nariaďuje ustanovenie FCL.710(b) Časti FCL, Nariadenia 1178/2011.

Boeing 737 Examiner - typerating renewal