Služba je pre pilotov so skúsenosťami na Bombardier CRJ series a záujmom získať osvedčenie SFI na Bombardier CRJ. Služba môže byť zaujímavá aj pre letecké školy a prevádzkovateľov Bombardier CRJ, ktorí hľadajú freelance TRE CRJ s oprávnením poskytovať preskúšanie TRISFI CL65.

Bombardier CRJ SFI ➡️ Synthetic Flight Instructor

Hodnotenie spôsobilosti inštruktora - synthetic flight instructor - SFI pre Mitsubishi Bombardier CL65 - CRJ a jeho varianty CRJ100 200CRJ700 900, CRJ1000, Challenger CL850, 870, 890 realizuje examinátor typu Bombardier CL65.

Podmienky pre získanie SFI Bombardier CL65 - CRJ

Synthetic Flight Instructor - SFI pre Bombardier CL65 musí spĺňať FCL.915.SFI(c). Musí mať nalietaných aspoň 1500 letových hodín vo funkcií na viacpilotných lietadlách. 

Okrem toho musí ako pilot, alebo ako pozorovateľ (observer) absolvovať v časovom horizonte 12 mesiacov pred získaním osvedčenia SFI Bombardier CL65:

  • 3 traťové úseky na palube lietadla Bombardier CL65, alebo
  • 2 traťové úseky na simulátore v dĺžke minimálne 2 hodiny medzi 2 letiskami vrátane briefingude-briefingu 

Oprávnenia SFI Bombardier CL65 - CRJ

Podľa FCL.905.SFI synthetic flight instructor - SFI pre Bombardier CRJ, môže poskytovať letecký výcvik na vydanie, alebo obnovu typovej kvalifikácie pre Bombardier CL65. Okrem toho môže SFI CL65 poskytovať aj letecký výcvik pre časti výcviku za účelom získania MPL(A) na typ CL65 pokiaľ spĺňa FCL.905.SFI(c)(3).

Letecký výcvik SFI pre Bombardier CL65 - CRJ

Žiadateľ o osvedčenie synthetic flight instructor - SFI(A) pre Bombardier CL65 musí absolvovať letecký výcvik poskytnutý v súlade s FCL.930.SFI. Letecký výcvik podľa FCL.930.SFI môže poskytnúť len letecká škola - ATO, pričom pozostáva z:

  • FSTD časť typového výcviku Bombardier CRJ
  • relevantú časť výcviku TRI v simulátore reprezentújúcom variant typu Bombardier CL65
  • 3 hodiny výučby na simulátore (v prípade MCCI)

Hodnotenie spôsobilosti SFI Bombardier CL65 - CRJ

Budúci synthetic flight instructor - SFI pre Bombardier CRJ musí preukázať svoju spôsobilosť vykonávať letecký výcvik na na Bombardier CL65 v súlade s FCL.935.TRI.

SFI Bombardier CRJ