Služba je pre pilotov so skúsenosťami na Cessna 525 a záujmom získať osvedčenie SFI na Cessna 525. Služba môže byť zaujímavá aj pre letecké školy a prevádzkovateľov Cessna 525, ktorí hľadajú freelance TRI C525 s oprávnením poskytovať výcvik TRISFI C525.

Cessna 525 SFI - Simulator Instructor

Hodnotenie spôsobilosti inštruktora - synthetic flight instructor - SFI typ lietadla Cessna 525 Citation a jeho varianty poskytuje examinátor TRE, alebo SFE a pre typ Cessna 525.

Podmienky pre získanie ❤️ SFI Cessna Citation

Synthetic Flight Instructor - SFI pre Cessna 525 musí spĺňať FCL.915.SFI(d). Musí mať nalietaných aspoň 500 letových hodín vo funkcií veliteľ lietadla na jednopilotných lietadlách. Okrem toho musí byť v súčasnosti, alebo bol v minulosti držiteľom prístrojovej kvalifikácie pre viacmotorové lietadlá

Okrem toho musí ako pilot, alebo ako pozorovateľ (observer) absolvovať v časovom horizonte 12 mesiacov pred získaním osvedčenia SFI Cessna 525:

  • 3 traťové úseky na palube lietadla Cessna 525, alebo
  • 2 traťové úseky na simulátore v dĺžke minimálne 2 hodiny medzi 2 letiskami vrátane briefingude-briefingu 

V príapde, ak má budúci inštruktor SFI Cessna 525 záujem vykonávať svoje oprávnenia inštruktora vo viacpilotnej prevádzke, musí mať podľa FCL.905.SFI(b)(1)(ii) nalietaných minimálne 500 letových hodín vo viacpilotnej prevádzke a absolvovať kurz MCCI(A) podľa FCL.930.MCCI. Alternatívou je - ak je alebo v minulosti bol žiadateľ držiteľom osvedčenia type rating instructor - TRI pre viacpilotné lietadlá - FCL.905.SFI(b)(1)(i).

Oprávnenia SFI Cessna 525 Citation

Podľa FCL.905.SFI synthetic flight instructor - SFI pre Cessna 525, môže poskytovať letecký výcvik na vydanie, alebo obnovu typovej kvalifikácie pre Cessna 525. Okrem toho môže SFI C525 poskytovať aj letecký výcvik pre časti výcviku za účelom získania MPL(A) na typ Cessna 525 pokiaľ spĺňa FCL.905.SFI(c)(3).

Ekvivalentom osvedčenia inštruktor SFI C525 je osvedčenie inštruktor TRI C525 obmedzený na vykonávanie výcviku na letovom simulátore - t.j. TRI C525 FSTD-restricted.

Letecký výcvik SFI pre Cessna 525 Citation

Žiadateľ o osvedčenie synthetic flight instructor - SFI(A) pre Cessna 525 Citation musí absolvovať letecký výcvik poskytnutý v súlade s FCL.930.SFI. Letecký výcvik podľa FCL.930.SFI môže poskytnúť len letecká škola - ATO, pričom pozostáva z:

  • FSTD časť typového výcviku Cessna 525 Citation
  • relevantú časť výcviku TRI v simulátore reprezentújúcom variant typu Cessna 525 Citation
  • 3 hodiny výučby na simulátore (v prípade MCCI)

Hodnotenie spôsobilosti SFI Cessna 525 Citation

Budúci synthetic flight instructor - SFI pre Cessna 525 musí preukázať svoju spôsobilosť vykonávať letecký výcvik na na Cessna 525 Citation v súlade s FCL.935.TRI.

SFI Cessna 525