Služba je pre pilotov s expirovanou (prepadnutou) typovkou na Boeing 737 a záujmom obnoviť jej platnosť. Služba môže byť zaujímavá aj pre menších prevádzkovateľov Boeingu 737 a letecké školy, ktoré hľadajú freelance Examiner Boeing 737 300-900.

Boeing 737 - obnovenie platnosti

Obnovenie platnosti typovej kvalifikácie Boeing 737 je postup aplikovaný pre situáciu, kedy je expirovaná platnosť typovej kvalifikácie na typ Boeing 737 a žiadateľ požaduje obnoviť oprávnenia typovej kvalifikácie. Pre obnovenie platnosti typovej kvalifikácie Boeing 737 je potrebné absolvovať obnovovací letecký výcvik podľa postupu, ktorý stanoví letecká škola a absolvovať praktické preskúšanie s examinátorom TRE pre Boeing 737.

Legislatívny základ pre obnovenie platnosti

Podmienky pre obnovenie typovej kvalifikácie Boeing 737 sú definované v Nariadení 1178/2011, Časť FCL, ustanovenie FCL.740(b) a príslušné AMC1 FCL.740(b). 

Postup obnovenia platnosti typovej kvalifikácie Boeing 737 stanovuje teda letecká škola, ktorá určí podrobné podmienky pre obnovenie platnostiLetecká škola stanoví taký postup obnovenia platnosti kvalifikácie Boeing 737, aby žiadateľ dosiahol úroveň spôsobilosti potrebnú pre úspešne absolvovanie praktického preskúšania s examinátorom TRE Boeing 737.

Boeing 737 - postup pre obnovenie

Podľa AMC1 FCL.740(b), letecká škola posúdi a zostaví individuálne pre každého žiadateľa samostatne rozsah leteckého výcviku potrebného pre obnovenie platnosti typovej kvalifikácie. Letecký výcvik by mal podľa potreby obsahovať teoretický letecký výcvik, ako napríklad núdzové postupy pre konkrétny variant lietadla typu Boeing 737. Ako jeden z možných postupov pre obnovenie platnosti typovej kvalifikácie môže letecká škola rozhodnúť, že dodatočný letecký výcvik nie je potrebný a žiadateľ o obnovenie typovej kvalifikácie Boeing 737 disponuje dostatočnými skúsenosťami a schopnosťami pre úspešné absolvovanie praktického preskúšania s examinátorom TRE Boeing 737.

Pri hodnotení úrovne spôsobilosti sa zohľadňujú nasledovné faktory:

  • celkové skúsenosti žiadateľa o obnovenie typovej kvalifikácie
  • uplynulá doba od konca platnosti typovej kvalifikácie
  • komplexnosť lietadla
  • či je žiadateľ držiteľom iných platných typových kvalifikácií, alebo triednych kvalifikácií

Ďalšie z kritérií, ktoré môže skúmať letecká škola je aj nedávna prax na konkrétnej generácií lietadla Boeing 737, skúsenosti z prevádzky Low visibility operationsprístrojové priblíženia za nízkej dohľadnosti - CATII, alebo CATIII

Ak to letecká škola považuje za vhodné, skúsenosti žiadateľa môžu byť overené počas simulovaného praktického preskúšania na simulátore, alebo priamo na lietadle typu Boeing 737 priamo s examinátorom TRE pre typ Boeing 737.

Letecký výcvik požadovaný pre nadobudnutie schopností potrebných pre lietanie na type Boeing 737 sa bude zvyšovať s časom, ktorý uplynul od posledného letu na konkrétnom variante Boeing 737. Rovnako tak bude predmetom skúmania leteckej školy, aké sú skúsenosti na konkrétnom variante Boeing 737. Pre obnovenie platnosti je teda dôležité, na akej generácií lietadla Boeing 737 pilot lietal - Boeing 737 Classic, alebo Boeing 737NG, či Boeing 737 MAX.

Po úspešnom absolvovaní leteckého výcviku vydá letecká škola osvedčenie o absolvovaní obnovovacieho leteckého výcviku a odporúči ho na praktické preskúšanie s examinátorom TRE Boeing 737.

Boeing 737 - platnosť obnovenej typovky

Platnosť obnovenej typovej kvalifikácie pre Boeing 737 je podľa Nariadenia 1178/2011 a ustanovenia  FCL.740(a) 12 mesiacov (1 rok). Limitujúcim faktorom je však aj prax na konkrétnom variante Boeing 737. Ustanovenie FCL.710(d) hovorí o tom, že ak pilot nelietal na konkrétnoom variante Boeing 737 viac ako 2 roky (24 mesiacov), je nutný dodatočný rozdielový letecký výcvik - differences training, alebo familiarization training a dodatočné praktické preskúšanie. Spôsob pravidelného výcviku a rozsahu leteckých preskúšaní je v prípade prevádzky viacerých variantov spracovaný v dokumente EASA  Operational Suitability Data pre typ Boeing 737. Rovnako by mal byť postup preskúšaní popísaný v Prevádzkovej príručke prevádzkovateľa, ktorý prevádzkue rozdielne varianty Boeing 737.

Boeing 737 TRI