Tento text vás môže zaujímať, ak hľadáte spôsob, ako rozmraziť svoje Frozen ATPL(A) na niektorom z variantov Bombardier CRJ series a ak vás zaujímajú podmienky pre získanie EASA ATPL(A).

Čo je ATPL(A) skill test ✅

Skill test ATPL(A) je praktické preskúšanie realizované typovým examinátorom EASA TRE pre typ lietadla Mitsubishi Bombardier CL65. Jedná sa o praktickú skúšku, ktorou sa získa letecký preukaz ATPL(A) - tzv. dopravný pilot. Letecký preukaz ATPL(A) je potrebný pre vykonávanie funkcie veliteľ lietadla na viacpilotných letúnoch - teda aj na type Mitsubishi Bombardier CL65 - CRJ100/200, CRJ700/900CRJ1000. Rovnako môže byť praktická skúška zrealizovaná na niektorom z biznis jet variant lietadla Mitsubishi Bombardier CL65 - teda Challenger CL850CL870CL890

Letecký preukaz ATPL(A) ⭐ oprávnenia

Podľa FCL.505, držiteľ leteckého preukazu dopravný pilot - ATPL(A) môže vykonávať všetky oprávnenia držiteľa leteckého preukazu pilot ľahkých letúnov - LAPL(A)súkromný pilot - PPL(A)obchodný pilot - CPL(A). Okrem toho môže zastávať funkciu veliteľ lietadla v prípade viacpilotných letúnov - MPA. Dopravný pilot - ATPL(A) je teda požiadavka na nominovanie do fukncie veliteľ lietadla - kapitán na type Mitsubishi Bombardier CL65 a jeho variantoch - CRJ100/200, CRJ700/900CRJ1000 alebo Challenger CL850CL870CL890.

Podmienky pre získanie ATPL(A)

Podmienky pre získanie leteckého preukazu dopravný pilot - ATPL(A) sú upravené v Podčasti F, Časti FCL Nariadenia 1178/2011.

Vo všeobecnosti potrebuje žiadateľ o letecký preukaz dopravný pilot - ATPL(A) dosiahnuť vek 21 rokov a splniť podmienky na získanie typovej kvalifikácie na niektorý z variantov lietadla Bombardier CL65, na ktorom sa bude realizovať praktická skúška - skill test - dopravný pilot ATPL(A). Podľa EASA Type and class rating endorsment list sa jedná o niektorý z nasledovných variantov lietadla Mitsubishi Bombardier CL65 - CRJ100/200, CRJ700/900CRJ1000 alebo Challenger CL850CL870CL890

Podľa FCL.510.A ďalej žiadateľ o letecký preukaz dopravný pilot - ATPL(A) na type Bombardier CL65 - CRJ series musí byť:

 • držiteľ leteckého preukazu MPL(A), alebo
 • držiteľ leteckého preukazu obchodný pilot - CPL(A) a prístrojová kvalifikácia IR pre viacmotorové lietadlá a držiteľ osvedčenia súčinnosť viacčlennej posádky - MCC(A)

Ďalej musí žiadateľ o letecký preukaz dopravný pilot - ATPL(A) na type Bombardier CL65 - CRJ series nalietať minimálny počet 1500 letových hodín na letúnoch, z čoho maximálne 100 letových hodín môže byť v letovom simulátore. Z týchto 100 letových hodín, maximálne 25 letových hodín môže byť v simulátore kvalifikácie FNPT.

Ďalej musí žiadateľ o letecký preukaz dopravný pilot - ATPL(A) nalietať minimálne:

 • 500 letových hodín vo viacpilotnej prevádzke (MPA - napr. Boeing B737 alebo MPO na jednopilotných vysokovýkonných letúnoch - napr. Cessna C525 Citation)
 • 250 letových hodín, ako veliteľ lietadla, alebo
  • 500 letových hodín ako veliteľ lietadla pod dozorom (PICUS), alebo
  • 250 letových hodín z ktorých 70 hodín ako veliteľ lietadla a zvyšné letové hodiny ako veliteľ lietadla pod dohľadom
 • 200 letových hodín počas navigačných preletov, z ktorých aspoň 100 letových hodín musí byť ako veliteľ lietadla, alebo veliteľ lietadla pod dozorom
 • 75 letových hodín podľa pravidiel letu podľa prístrojov - IFR z ktorých maximálne 30 môže byť ako prístrojový čas v letovom simulátore
 • 100 letových hodín v noci ako veliaci pilot, alebo co-pilot

Získanie ⭐ ATPL(A) na Bombardier CL65

Pre získanie leteckého preukazu dopravný pilot - ATPL(A) je podľa FCL.520.A potrebné absolvovať praktické preskúšanie skill test typovým examinátorom TRELetecké preskúšanie pre odbornosť dopravný pilot - ATPL(A) má za cieľ zistiť, či sú schopnosti žiadateľa na takej úrovni, aby dokázal zastávať funkciu veliteľa lietadla na niektorom z variantov typu Bombardier CL65.

Praktické preskúšanie pre letecký preukaz dopravný pilot - ATPL(A) musí byť zrealizované na leteckom simulátore, ktorý predstavuje niektorý z variantov lietadla Mitsubishi Bombardier CL65. Konkrétne sa jedná o varianty Mitsubishi Bombardier CL65 CRJ100/200, CRJ700/900CRJ1000 alebo business jet prevedenie Mitsubishi Bombardier CL65Challenger CL850CL870CL890

Podľa AMC1 FCL.520.A môže byť praktické preskúšanie pre odbornosť dopravný pilot - ATPL(A) spojené so skúškou pre získanie typovej kvalifikácie, alebo preskúšaním na predĺženie typovej kvalifikácie Mitsubishi Bombardier CL65.

Znamená to teda, že praktická skúška - skill test pre odbornosť dopravný pilot - ATPL(A) môže byť skombinovaná s prvým získaním samotnej typovej kvalifikácie pre Mitsubishi Bombardier CL65 - tzv. skill testom, alebo s predĺžením platnosti typovej kvalifikácie pre Mitsubishi Bombardier CL65.

Podmienkou je, aby uchádzač spĺňal potrebné požiadavky na vek a letové skúsenosti uvedené v FCL.510 a FCL.510.A.

Bombardier CRJ - ATPL Skill test