Tento text vás môže zaujímať, ak hľadáte spôsob, ako rozmraziť svoje Frozen ATPL(A) na niektorom z variantov Cessna 525.

 ⚠️ Čo je ATPL(A) skill test ⚠️

Skill test ATPL(A) je praktické preskúšanie realizované typovým examinátorom EASA TRE pre konkrétny typ lietadla. Jedná sa o praktickú skúšku, ktorou sa získa letecký preukaz ATPL(A) - tzv. dopravný pilot. Letecký preukaz ATPL(A) je potrebný pre vykonávanie funkcie veliteľ lietadla na viacpilotných letúnoch

Letecký preukaz ATPL(A) ➡️ oprávnenia

Podľa FCL505, držiteľ leteckého preukazu dopravný pilot - ATPL(A) môže vykonávať všetky oprávnenia držiteľa leteckého preukazu pilot ľahkých letúnov - LAPL(A)súkromný pilot - PPL(A)obchodný pilot - CPL(A). Okrem toho môže zastávať funkciu veliteľ lietadla v prípade viacpilotných letúnov - MPA. Pre lietanie vo funkcii veliteľ lietadla na Cessna C525 Citation teda nie je potrebné, aby bol pilot držiteľom leteckého preukazu dopravný pilot - ATPL(A). Dôvodom je, že lietadlo Cessna C525 Citation je z certifikačného hľadiska jednopilotné lietadlo vysokej výkonnosti s tzv. zložitou konštrukciou prevádzkované vo viacpilotnej prevádzke.

Podmienky pre získanie ✅ ATPL(A)

Pre získanie leteckého preukazu dopravný pilot - ATPL(A) je podľa FCL.520.A potrebné absolvovať praktické preskúšanie skill test typovým examinátorom TRELetecké preskúšanie pre odbornosť dopravný pilot - ATPL(A) má za cieľ zistiť, či sú schopnosti žiadateľa na takej úrovni, aby dokázal zastávať funkciu veliteľa viacpilotného letúna podľa pravidiel pre let podľa prístrojov.

Praktické preskúšanie pre letecký preukaz dopravný pilot - ATPL(A) musí byť zrealizované na letúny, alebo na leteckom simulátore, ktorý predstavuje spomínaný viacpilotný typ

Podľa AMC1 FCL.520.A môže byť praktické preskúšanie pre odbornosť dopravný pilot - ATPL(A) spojené so skúškou pre získanie typovej kvalifikácie, alebo preskúšaním na predĺženie typovej kvalifikácie viacpilotného lietadla.

➡️ Ako na skill test ATPL(A) na Cessna C525 ⬅️

Praktické preskúšanie pre letecký preukaz dopravný pilot - ATPL(A) nie je možné zrealizovať na lietadle ani simulátore typu Cessna C525 Citation.

Dôvodom sú dve skutočnosti, ktoré sú v rozpore s požiadavkou EASA - FCL.520.A:

  1. Lietadlo typu Cessna C525 Citation je certifikované EASA TCDS podľa certifikačného štandardu CS-23 ako jednopilotné lietadlo prevádzkované v jednopilotnej prevádzke, alebo viacpilotnej prevádzke. Jedná sa o rovnaký certifikačný štandard akým je certifikovaná napríklad Cessna C-152
  2. Cessna C525 Citation je z hľadiska  EASA Type Ratings and Licence endorsement lists posúdené ako tzv. jednopilotné lietadlo vysokej výkonnosti so zložitou konštrukciou

Sú letové hodiny na Cessna C525 Citation stratené?

Letové hodiny odlietané na Cessna C525 Citation vo viacpilotnej prevádzke podľa schválených SOP pre viacpilotnú prevádzku je možné v plnej miere započítať do minimálneho času potrebného pre nálet vo viacčlennej prevádzke pre vydanie leteckého preukazu dopravný pilot - ATPL(A). Nie je však možné na type Cessna C525 Citation absolvovať skill test pre vydanie preukazu dopravný pilot - ATPL(A). Toto preskúšanie je potrebné realizovať na letúny, ktorý je certifikovaný ako viacpilotné lietadlo - podľa certifikačného štandardu CS-25.

ATPL skill test - Cessna 525