Line training

Line training under supervision (LIFUS), alebo len line training - traťový letecký výcvik musí absolvovať každý člen posádky po úspešnom tzv. letovom výcviku a preskúšaní prevádzkovateľa (OPC) ako súčasť výcviku prevádzkovateľa (operator conversion course). Na poskytovanie line trainingu musí byť inštruktor držiteľom osvedčenia typový inštruktor - TRI pre konkrétný typ lietadla. Okrem toho musí mať typový inštruktor oprávnenia buď TRI unrestricted, alebo TRI - restricted s oprávneniami pre LIFUS.

Line training poskytuje pre pilota a posádku možnosť precvičiť postupy, ktoré nadobudol počas tzv. preškolovacieho kurzu prostredníctvom výučby teoretických vedomostí a leteckom výcviku v simulátore. Počas Line trainingu by mal pilot a člen posádky vykonávať pod dohľadom staršieho inštruktora svoje právomoci a úlohy zo svojho pilotného sedadla, na ktoré bol počas výcviku kvalifikovaný. Cieľom line trainingu je výcvik v normálnych prevádzkových postupoch počas komerčného letu.

Type Instructor a letecká škola ProfiPilot poskytuje line training line check pre:

  • všetky varianty lietadla Cessna 525 Citation, t.j. CJ1, CJ1+, CJ2, CJ2+, CJ3, CJ4 a CJM2
  • vybrané varianty typu Bombardier CL65, t.j. CRJ100/200CRJ700/900

Pre lietadlá typu Cessna 525 CitationBombardier CL65 poskytuje ProfiPilot komplexné služby na báze entry-into-service.

Legislatívny základ pre LIFUS

Line training - traťový výcvik je vyžadovaný Nariadením 965/2012, Časť ORO, ORO.FC.220(e). AMC1 ORO.FC.220(e) a GM1 ORO.FC.220(d) bližšie špecifikujú obsah line trainingu a podmienky, za ktorých sa line training poskytuje.

Line training - rozsah

Minimálny počet traťových úsekov (flight sectors) a letových hodín (flight hours) potrebných pre absolvovanie traťového výcviku je stanovený v Prevádzkovej príručke, Časť D. Špecifické požiadavky na line training sú stanovené v OSD Cessna 525 v prípade jednopilotnej prevádzky a v prípade prechodu na iný variant typu Cessna 525 Citation. Rovnako sú špecifické minimálne traťové úseky stanovené aj v OSD CRJ na prechod medzi inými variantami Bombardier CL65.

Prevádzková príručka zohľadňuje nasledovné faktory:

  • predchádzajúce skúsenosti posádky (pilota)
  • komplexnosť a zložitosť lietadla
  • typ prevádzky a oblasť prevádzky, kam má pilot s lietadlom lietať 

Minimálny rozsah line trainingu pre pilotov Boeing 737Bombardier CL65 Cessna 525:

  • co-pilot (prvý preškoľovací kurz): minimálne 100 letových hodín, alebo 40 traťových úsekov
  • co-pilot pri povýšení na kapitána: minimálne 20 traťových úsekov, ak sa preškoľuje na nový typ lietadla, pre ktorý sa vyžaduje typová kvalifikácia, alebo 10 traťových úsekov, ak je kvalifikovaný na lietanie na danom type lietadla 

Line check

Po absolvovaní traťového výcviku, musí každý pilot absolvovať tzv. line check. Cieľom Line check je preskúšanie schopností pilota vykonávať normálne postupy na trati popísané v Prevádzkovej príručke. Line check je po jeho úspešnom absolvovaní platný 12 kalendárnych mesiacov. Traťové preskúšanie Line check musí byť zrealizované kvalifikovaným veliteľom lietadla - kapitánom, ktorý je nominovaný prevádzkovateľom a absolvoval výcvik v CRM a hodnotení aspektov CRM.