Služba je určená pre menších prevádzkovateľov Boeingu 737 a letecké školy, ktoré hľadajú Senior Examinera pre typ Boeing 737 na preskúšanie pre vlastných examinátorov TRE B737.

Boeing 737 TRE - assessment of competence

Hodnotenie spôsobilosti examinátora - type rating examiner - TRE pre typ lietadla Boeing 737 a jeho generácie Boeing 737 ClassicBoeing 737NGBoeing 737 MAX realizuje Senior examinátor pre typ Boeing 737.

Podmienky pre TRE Boeing 737

Záujemca o osvedčenie type rating examiner - TRE Boeing 737 musí spĺňať podmienky definované v Nariadení Ec 1178/2011, Časť FCL, ustanovenie FCL.1010 a AMC1 FCL.1010.

Type rating examiner - TRE  pre Boeing 737 musí spĺňať FCL.1010.TRE(a)(1). Musí teda nalietať minimálne 1500 letových hodín na viacpilotných letúnoch, z ktorých minimálne 500 musí byť ako veliteľ lietadla (pilot-in-command).

Pre prvé získanie Type rating examiner TRE musí žiadateľ ako inštruktor poskytnúť minimálne 50 hodín na simulátore predstavujúcom niektorý z variantov Boeing 737.

Ďalej musí byť type rating examiner - TRE Boeing 737 držiteľ leteckého preukazu dopravný pilot - ATPL(A).

Type rating examiner - TRE Boeing 737 musí byť držiteľ type rating instructor TRI(A) pre typ Boeing 737. Od osvedčenia TRI Boeing 737 a rozsahu oprávnení TRI B737 sa odvíjajú aj oprávnenia TRE Boeing 737.

Oprávnenia TRE Boeing 737

Podľa FCL.1005.TRE, žiadateľ o type rating examiner - TRE pre Boeing 737, môže vykonávať preskúšania odbornej spôsobilosti na obnovenie typovej kvalifikácie Boeing 737 a predĺženie typovej kvalifikácie Boeing 737. Súčasne môže type rating examiner - TRE pre Boeing 737 poskytovať aj praktické skúšky pre prvé získanie typovej kvalifikácie Boeing 737. TRE B737 je oprávnený vykonávať aj predĺženie platnosti a obnovenie platnosti pre prístrojovú kvalifikáciu IR pre typ Boeing 737.

Oprávnenia osvedčenia type rating examiner - TRE Boeing 737 je závislé od oprávnení Type rating instructor - TRI Boeing 737, ktoré má žiadateľ zapísané v leteckom preukaze. Ak je osvedčenie Typový inštruktor Boeing 737 obmedzené len na výcvik na simulátore - tzv. TRI B737 FSTD restricted, oprávnenia TRE B737 je možné využívať taktiež len na simulátore. V tom prípade je SFE B737 TRE B737 identické z hľadiska oprávnení

Štandardizácia TRE Boeing 737

Žiadateľ o osvedčenie type rating examiner - TRE(A) pre Boeing 737 musí absolvovať štandardizačný kurz  type rating examiner - TRE poskytnutý v súlade s FCL.1015. Štandardizačný kurz môže byť poskytnutý priamo leteckým úradom, alebo ho poskytne poverená letecká škola - ATO.

Štandardizačný kurz examinátorov pozostáva z teoretickej výučby a praktického výcviku:

  • 2 preskúšania pod dohľadom Senior examinátora na type Boeing 737
  • školenie o požiadavkách na letovú prevádzku, vykonávaní preskúšania pilotov, a o ich dokumentovaní;
  • inštruktáž o vnútroštátnych administratívnych postupoch, požiadavkách na ochranu osobných údajov, zodpovednosti, poistení a o poplatkoch;
  • školenie o rôznych postupoch pre vykonávanie leteckých preskúšaní pre letecký preukaz vydaný iným úradom

Hodnotenie spôsobilosti TRE Boeing 737

Podľa FCL.1020,žiadateľ o osvedčenie type rating examiner - TRE pre Boeing 737 musí preukázať svoju spôsobilosť inšpektorovi úradu alebo Senior examinátorovi pre typ Boeing 737. Súčasťou hodnotenia spôsobilosti TRE B737 je okrem iného:

  • briefing,
  • vykonanie samotného praktického preskúšania pod dohľadom Senior examinátora Boeing 737
  • hodnotenie preskúšavaného budúcim TRE B737 pod dohľadom Senior examinátora Boeing 737
  • poletový rozbor
  • administrácia leteckého preskúšania

TRE Training Boeing 737