Ak ste menší prevádzkovateľ typu Bombardier CRJ series a hľadáte freelance TRE CL65 na zrealizovanie operator proficiency check pre svojich pilotov, čítajte ďalej. OPC CL65 vieme zrealizovať flexibilne aj na vami prevádzkovanom variante CL65.

Operator proficiency check Bombardier CRJ

Pilot lietajúci Bombardier CRJ - CL65 v komerčnej prevádzke, alebo v nekomerčnej prevádzke musí abslvovať preskúšanie na simulátore, ktoré zahŕňa normálne postupy núdzové postupy. Tieto letové postupy sú vytvorené v prevádzkovej príručke konkrétneho prevádzkovateľa, ktorý prevádzkuje typ Bombardier CRJ - CL65 a okrem iného sú podliehajú schváleniu zo strany dozorujúcej autority - leteckého úradu danej krajiny.

Sú to prevádzkové postupoy, ktoré sa líšia závislosti od prevádzkovateľa - leteckej spoločnosti, ale aj v závislosti od variantu lietadla Bombardier CRJ - CL65. Rozdiely sa môžu týkať napríklad celkovej filozofie, koncepcií, alebo aj poradí jednotlivých prevádzkových postupov. Preto na rozdiel od tzv. license proficiency check - Bombardier CRJ - CL65 nie je operator proficiency check od jedného prevádzkovateľa Bombardier CRJ možné použiť u druhého prevádzkovateľa toho istého variantu lietadla Bombardier CRJ - CL65. Rovnako aj v prípade EASA OSD CRJ je nutný operator proficiency check v prípade, ak pilot lieta v tej istej leteckej spoločnosti na dvoch rozdielnych variantoch Bombardier CL65. Napríklad pre lietanie v tej istej leteckej spoločnosti na Bombardier CRJ900 a na Bombardier CRJ1000 sú potrebné dva rozličné operator proficiency check.

Platnosť OPC Bombardier CRJ - CL65

Operator proficiency check musí byť úspešne absolvovaný pred zaradením člena posádky v komerčnej leteckej prevádzke. Po jeho absolvovaní je platnosť operator proficiency check je maximálne 6 mesiacov podľa Nariadenia Ec 965/2012, Časť ORO, ORO.FC.230(b)(3).

Rozsah OPC Bombardier CRJ

Obsah operator proficiency check na Bombardier CRJ je definovaný v AMC1 ORO.FC.230(b)(1)(i). Rozsah a obsah samotného preskúšania prevádzkovateľa je podrobne rozpísaný v Prevádzkovej príručke, Časť D a schválený leteckým úradom, pričom by mal obsahovať:

  • prerušený vzlet pred rýchlosťou V1
  • simulácia porouchy motora medzi rýchlosťami V1 a V2 (ak je táto časť vykonávaná na lietadle, tak simulovaná porucha po rýchlosti V2)
  • 3D prístrojové priblíženie do stanovenej výšky rozhodnutia s jedným nepracujúcim motorom
  • 2D prístrojové priblíženie
  • minimálne jedno z 2D alebo 3D priblížení musí obsahovať prvky PBN
  • postup nevydareného priblíženia s jedným nepracujúcim motorom
  • pristátie s jedným nepracujúcim motorom
  • systém HUD
  • postupy pre prístrojové priblíženia podľa CAT II

Simulátor Bombardier CRJ alebo lietadlo?

Cieľom preskúšania prevádzkovateľa je preskúšať letovú posádku z uplatňovania postupov riešenia abnormálnych situácií a núdzových situácií, ktorých výskyt je pri normálnej prevádzke relatívne nízky. Keďže je k dispozícií simulátor Bombardier CL65 pre varianty CRJ100/200 aj pre CRJ700/900, ako aj CRJ1000, na operator proficiency check musí byť použitý simulátor Bombardier CL65 - CRJ.

Dôvodom je neakceptovateľná miera rizika pri simulovaní núdzových situácií - ako napríklad porucha motoraporucha odnámrazovania a iných okolností je vyžadované v AMC1 ORO.FC.230(b)(1)(i), aby boli všetky tieto situácie simulované počas preskúšania na simulátore.

OPC môže urobiť len examinátor Bombardier CRJ

Podľa AMC1 ORO.FC.230(d)(5)(i), preskúšanie prevádzkovateľa - operator proficiency check môže byť vykonané len examinátorom TRE Bombardier CL65, alebo ak sa vykonáva len na simulátore, tak examinátorom SFE CL65Examinátori TRE CL65 aj SFE CL65 musia mať absolvovaný výcvik CRM a schopnosť hodnotiť aspekty CRM. 

OPC Bombardier CRJ