Táto služba je pre vás, ak ste už držiteľom osvedčenia inštruktora TRI pre akýkoľvek iný letún a chcete sa stať držiteľom osvedčenia TRI pre typ Boeing 737 series.

Predĺženie platnosti TRI pre Boeing 737

Na predĺženie platnosti TRI Boeing 737 je potrebné splniť podmienky stanovené v FCL.940.TRI(a)(1). Žiadateľ o predĺženie TRI Boeing 737 musí v lehote 12 mesiacov predchádzajúcich koncu platnosti osvedčenia inštruktora - TRI pre Boeing 737 splniť dve z nasledujúcich troch podmienok:

  • poskytnúť minimálne 3 hodiny leteckého výcviku v simulátore, alebo 1 letovú hodinu leteckého výcviku v lietadle typu Boeing 737 pozostávajúci minimálne z dvoch vzletov a pristátí
  • absolvovať tzv. TRI(A) refresh seminar v leteckej škole
  • absolvovať hodnotenie spôsobilosti - preskúšanie s examinátorom TRE Boeing 737

Obnovenie platnosti TRI pre Boeing 737

Na obnovenie platnosti expirovaného osvedčenia inštruktora TRI Boeing 737 je potrebné splniť podmienky stanovené v FCL.940.TRI(b)(1). Žiadateľ o obnovenie platnosti TRI Boeing 737 musí absolvovať:

  • minimálne 30 traťových úsekov na type Boeing 737, z čoho maximálne 15 môže byť na simulátore
  • TRI(A) refresh seminar v leteckej škole
  • hodnotenie spôsobilosti - preskúšanie s examinátorom TRE Boeing 737

Boeing 737 TRI renewal