Typovka má svoju platnosť

Platnosť typovej kvalifikácie určuje Nariadenie 1178/2011, Časť FCL a ustanovenie FCL.740(a).

Typová kvalifikácia je podľa FCL.740(a) platná 1 rok. Platnosť typovky je vždy do konca mesiaca, v ktorom bolo vykonané preskúšanie na získanie, obnovenie alebo predĺženie platnosti typovky.