Assessment of competence SFE môže vykonať len Senior Examinátor

Podľa FCL.1020, žiadateľ o osvedčenie synthetic flight examiner - SFE musí preukázať svoju spôsobilosť inšpektorovi úradu alebo Senior examinátorovi.

Senior examinátor, ktorý realizuje hodnotenie spôsobilosti SFE musí mať minimálne 3 ročnú prax ako SFE, alebo TRE - teda musí byť spôsobilý poskytovať hodnotenie spôsobilosti pre typového inštruktora na danom type lietadla.

Hodnotenie spôsobilosti examinátora SFE okrem iného zahŕňa:

  • briefing,
  • vykonanie samotného praktického preskúšania pod dohľadom Senior examinátora za účasti žiakov
  • hodnotenie preskúšavaného budúcim SFE pod dohľadom Senior examinátora
  • poletový rozbor
  • administrácia leteckého preskúšania