ICAO Language proficiency examiner

Kurz examinátor jazykovej spôsobilosti (language proficiency examiner) poskytujeme v spolupráci s Aero Language.

Ako examinátor jazykovej spôsobilosti (language proficiency examiner) ste oprávnený poskytovať preskúšanie jazykovej spôsobilosti. Teda ICAO English letecká angličtina.

Kurz language proficiency examiner je intenzívny vzdelávací kurz, ktorého cieľom je pripraviť uchádzača na poskytovanie jazykových preskúšaní zo znalostí ICAO English. Vzdelávací kurz trvá približne jeden mesiac, pričom je rozdelený do viacerých tematických oblastí. Kurz LPE obsahuje prvky samoštúdia, workshopov a vzdelávacích lekcií s lektorom Aero Language. Kurz LPE je ukončený hodnotením spôsobilosti examinátora.

ICAO English - letecká angličina, letecká škola, letecký výcvik