Tento text vás môže zaujímať, ak ste držiteľom preukazu EASA CPL(A) alebo EASA ATPL(A) a súčasne typovky Cessna 525 zapísaného v preukaze inej krajiny, ako v preukaze EASA a máte záujem, aby Vaša typovka C525 bola zapísaná aj v preukaze EASA. Pre uplatnenie postupu je teda potrebné byť držiteľom preukazu spôsobilosti pilota vydaného členským štátom EASA.

Pre ICAO to EASA transfer sú potrebné hodiny na Cessna 525

Častokrát sa stáva, že pilot lietal mnoho rokov v krajine, ktorá nie je členským štátom EASA (napríklad preukaz FAA platný na lietadlách registrovaných v USA) a má záujem túto typovú kvalifikáciu Cessna 525 získať do svojho preukazu spôsobilosti EASA.

V tom prípade je potrebné postupovať podľa Sekcie 4, Článok 10 Časti FCL a splniť nasledovné požiadavky:

  • spĺňať všetky požiadavky (letový čas a teoretické vedomosti) na vydanie typovej kvalifikácie Cessna 525 v rámci EASA
  • byť držiteľom leteckého preukazu spôsobilosti EASA buď dopravný pilot - EASA ATPL(A), alebo obchodný pilot EASA CPL(A)
  • mať platnú typovú kvalifikáciu v preukaze spôsobilosti tretej krajiny (napr. FAA)
  • minimálne skúsenosti 500 letových hodín ako pilot na niektorom variante lietadla Cessna 525

V prípade, ak spĺňate všetky tieto podmienky, je potrebné absolvovať praktické preskúšanieskill test s examinátorom TRE pre typ Cessna 525. Po úspešnom absolvovaní preskúšania s TRE C525 Vám bude do preukazu spôsobilosti štátom jeho vydania zapísaná typová kvalifikácia Cessna 525.

ICAO to EASA typerating Cessna 525