Áno - podľa AMC1 FCL.520.A môže byť praktické preskúšanie pre odbornosť dopravný pilot - ATPL(A) spojené so preskúšaním pre získanie typovej kvalifikácie, alebo preskúšaním na predĺženie typovej kvalifikácie pre viacpilotné lietadlo.

Znamená to teda, že praktická skúška - skill test pre odbornosť dopravný pilot - ATPL(A) môže byť skombinovaná s prvým získaním samotnej typovej kvalifikácie - tzv. skill testom, alebo s predĺžením platnosti typovej kvalifikácie pre viacpilotné lietadlo.

Podmienkou je, aby uchádzač spĺňal potrebné požiadavky na vek a letové skúsenosti uvedené v FCL.510 a FCL.510.A.