Freelance examinátor je štandard

Mnoho leteckých examinátorov poskytuje svoje služby mimo vlastných leteckých škôl a výcvikových centier. Nariadenie 1178/2011 požaduje, aby letecký examinátor konal slobodne a nezávisle. Freelance examiner nemá priame zamestnanecké ani finančné spojenie s leteckou školou alebo výcvikovým centrom.

Freelance examiner poskytuje svoje služby spravidla na viacerých miestach a za vykonávaním leteckých preskúšaní sám cestuje.

 

Hľadáte freelance examinátora? Ozvite sa nám.