Služba je pre inštruktorov TRI na Cessna 525, ktorí hľadajú spôsob, ako predĺžiť svoje TRI C525 na ďalšie obdobie. Služba môže byť zaujímavá aj pre letecké školy a prevádzkovateľov Cessna 525.

Predĺženie platnosti TRI pre Cessna 525

Predĺženie platnosti TRI Cessna 525 je definované požiadavkami FCL.940.TRI(a)(1). Žiadateľ o predĺženie TRI Cessna 525 Citation musí v posledných 12 mesiacoch platnnosti osvedčenia inštruktora - TRI pre Cessna 525 splniť dve z nasledujúcich:

  • zrealizovať minimálne 3 hodiny výcviku v simulátore, alebo 1 letovú hodinu leteckého výcviku v lietadle typu Cessna 525 Citation zahŕňajúci minimálne z dvoch vzletov a pristátí
  • absolvovať TRI(A) refresh seminar v leteckej škole
  • absolvovať preskúšanie s examinátorom TRE Cessna 525 Citation

Obnovenie platnosti ✅ TRI pre Cessna 525 Citation

Na obnovenie platnosti expirovaného osvedčenia inštruktora TRI Cessna 525 je potrebné splniť požiadavky FCL.940.TRI(b)(1). Žiadateľ o obnovenie platnosti TRI Cessna 525 Citation musí splniť nasledovné podmienky:

  • absolvovať minimálne 30 traťových úsekov na type Cessna 525 Citation, z čoho maximálne 15 môže byť na simulátore
  • absolvovať tzv. TRI(A) refresh seminar v leteckej škole
  • absolvovať hodnotenie spôsobilosti - preskúšanie s examinátorom TRE Cessna 525 Citation

TRI Cessna 525