Služba je pre pilotov s platnou typovkou na Bombardier CRJ series a záujmom predĺžiť platnosť typovej kvalifikácie. Služba môže byť zaujímavá aj pre prevádzkovateľov Bombardier CRJ a letecké školy, ktoré hľadajú freelance TRE CL65.

Bombardier CL65 - CRJ - predĺženie platnosti

Predĺženie platnosti typovej kvalifikácie Mitsubishi Bombardier CL65, známeho aj ako Bombardier CRJ series je proces, ktorý sa realizuje v časovom intervale 90 dní pred uplynutím platnosti typovej kvalifikácie na lietadlo Mitsubishi Bombardier CL65 - CRJ. Na predĺženie platnosti musí byť samotná typová kvalifikácia platná - t.j. nesmie byť expirovaná. Predĺženie platnosti typovej kvalifikácie sa vykonáva za účelom vykonávania oprávnení typovej kvalifikácie na ďalšie obdobie - t.j. na ďalších 12 mesiacov. Na predĺženie platnosti typovej kvalifikácie Mitsubishi Bombardier CL65 je potrebné absolvovať praktické preskúšanie s examinátorom TRE pre typ Mitsubishi Bombardier CL65 - CRJ.

Legislatívny základ pre predĺženie platnosti

Predĺženie platnosti typovej kvalifikácie pre typ Mitsubishi Bombardier CL65 bližšie špecifikuje Nariadenie 1178/2011, Podčasť H, Oddiel 2, ustanovenie FCL.740.A. Okrem absolvovania praktického preskúšania s examinátorom TRE pre typ Mitsubishi Bombardier CL65 - CRJ je potrebné, aby žiadateľ počas doby platnosti kvalifikácie absolvoval:

  • 10 traťových úsedkov na niektorom z variantov typu Mitsubishi Bombardier CL65 a
  • 1 traťový úsek s examinátorom TRE pre Mitsubishi Bombardier CL65, pričom tento môže byť aj súčasťou preskúšania 

Pre pilota, ktorý pracuje pre prevádzkovateľa obchodnej leteckej dopravy, tzv. držiteľ AOC a pilot ktorý úspešne absolvoval operator proficiency check OPC spojené s predĺžením typovej kvalifikácie (licence proficiency check - LPC), neplatí požiadavka na absolvovanie traťových úsekov.

Predĺženie  platnosti typovej kvalifikácie CL65 na sériu letúnov typu Mitsubishi Bombardier CL65 môže vykonať len typový examinátor TRE(A) s oprávnením na typ Mitsubishi Bombardier CL65.

Platnosť preskúšania / predĺženia kvalifikácie

Ak žiadateľ počas preskúšania uspeje zo všetkých častí letového preskúšania, typová kvalifikačná kategória na sériu letúnov typu  Mitsubishi Bombardier CL65 - CRJ je predĺžená na ďalších 12 mesiacov (1 rok) od konca súčasnej platnosti.

Iné varianty Mitsubishi Bombardier CL65 - CRJ

Typová kvalifikácia pre Mitsubishi Bombardier CL65 oprávňuje držiteľa na lietanie na variante letúna, na ktorom bolo vykonané preskúšanie pre prvé získanie typovej kvalifikačnej kategórie Mitsubishi Bombardier CL65.

Na lietanie na ďalšom variante lietadla toho istého typu - Mitsubishi Bombardier CL65 je potrebný tzv. rozdielový výcvik (differences training). Napríklad ak Vaša praktická skúška bola vykonaná na lietadle, resp. simulátore Mitsubishi Bombardier CL65 Bombardier CRJ200 a máte záujem lietať na lietadle Mitsubishi Bombardier CL65 Bombardier CRJ900. V tomto prípade je potrebný dodatočný výcvik (differences training), tzv. „preškolenie na iný variant rovnakej triedy“.

V prípade poskytnutia rozdielového výcviku na iný variant Mitsubishi Bombardier CL65 je tento rozdielový výcvik požadovaný vždy, pokiaľ žiadateľ na uvedenom variante nelietal dlhšie ako 2 roky tak, ako nariaďuje ustanovenie FCL.710(b) Časti FCL, Nariadenia 1178/2011.

LPC - Bombardier CRJ Series