Celkový čas - letové hodiny

Žiadateľ o letecký preukaz dopravný pilot - ATPL(A) musí nalietať minimálne 1500 letových hodín na letúnoch. Maximálne 100 letových hodín môže byť v letovom simulátore. Z týchto 100 letových hodín, maximálne 25 letových hodín môže byť v simulátore kvalifikácie FNPT.

Ďalšie požiadavky na letové hodiny

Ďalej musí žiadateľ o letecký preukaz dopravný pilot - ATPL(A) nalietať minimálne:

  • 500 letových hodín vo viacpilotnej prevádzke (MPA - napr. Boeing B737Bombardier CRJ alebo MPO na jednopilotných vysokovýkonných letúnoch - napr. Cessna C525 Citation)
  • 250 letových hodín, ako veliteľ lietadla, alebo
    • 500 letových hodín ako veliteľ lietadla pod dozorom (PICUS), alebo
    • 250 letových hodín z ktorých 70 hodín ako veliteľ lietadla a zvyšné letové hodiny ako veliteľ lietadla pod dohľadom
  • 200 letových hodín počas navigačných preletov, z ktorých aspoň 100 letových hodín musí byť ako veliteľ lietadla, alebo veliteľ lietadla pod dozorom
  • 75 letových hodín podľa pravidiel letu podľa prístrojov - IFR z ktorých maximálne 30 môže byť ako prístrojový čas v letovom simulátore
  • 100 letových hodín v noci ako veliaci pilot, alebo co-pilot