Služba môže byť zaujímavá pre prevádzkovateľov typu Bombardier CRJ a letecké školy ktoré hľadajú Senior TRE Bombardier CRJ na preskúšanie ich vlastných examinátorov SFE CL65.

Bombardier CRJ SFE ➡️ assessment of competence

Hodnotenie spôsobilosti examinátora - Synthetic flight examiner - SFE pre typ lietadla Mitsubishi Bombardier CL65 - CRJ a jeho varianty CRJ100 200CRJ700 900, CRJ1000, Challenger CL850, 870, 890 realizuje Senior examinátor pre typ Bombardier CL65 - CRJ.

Podmienky pre SFE Bombardier CRJ

Záujemca o osvedčenie Synthetic flight examiner - SFE Bombardier CRJ musí spĺňať podmienky definované v Nariadení Ec 1178/2011, Časť FCL, ustanovenie FCL.1010 a AMC1 FCL.1010.

Synthetic flight examiner - SFE pre Bombardier CL65 musí splniť požiadavku FCL.1010.SFE(a)(1). Teda nalietať minimálne 1500 letových hodín na viacpilotných letúnoch.

Pre prvé Synthetic flight examiner - SFE pre prvý typ musí ako inštruktor poskytnúť minimálne 50 hodín na simulátore alebo priamo na lietadle Bombardier CRJ - CL65.

Súčasne musí byť Synthetic flight examiner - SFE Bombardier CRJ - CL65 držiteľ leteckého preukazu dopravný pilot - ATPL(A).

Synthetic flight examiner - SFE Bombardier CRJ - CL65 musí byť držiteľ type rating instructor SFI(A) pre typ Bombardier CRJ - CL65.

Oprávnenia SFE Bombardier CRJ

Podľa FCL.1005.SFE, žiadateľ o osvedčenie Synthetic flight examiner - SFE pre Bombardier CL65 - CRJ, môže vykonávať preskúšania odbornej spôsobilosti na obnovenie typovej kvalifikácie Bombardier CRJ - CL65 a predĺženie typovej kvalifikácie Bombardier CL65. Súčasne môže Synthetic flight examiner - SFE pre Bombardier CL65 poskytovať aj praktické skúšky pre prvé získanie typovej kvalifikácie Bombardier CL65. SFE CL65 je oprávnený vykonávať aj predĺženie platnosti a obnovenie platnosti pre prístrojovú kvalifikáciu IR pre typ Bombardier CRJ - CL65.

Štandardizácia SFE Bombardier CRJ - CL65

Žiadateľ o osvedčenie Synthetic flight examiner - SFE pre Bombardier CRJ - CL65 musí absolvovať štandardizačný kurz Synthetic flight examiner - SFE poskytnutý v súlade s FCL.1015. Štandardizačný kurz môže byť poskytnutý priamo leteckým úradom, alebo ho poskytne poverená letecká škola - ATO.

Štandardizačný kurz examinátorov pozostáva z teoretickej výučby a praktického výcviku:

  • 2 preskúšania pod dohľadom Senior examinátora na type Bombardier CL65
  • školenie o požiadavkách na letovú prevádzku, vykonávaní preskúšania pilotov, a o ich dokumentovaní;
  • inštruktáž o vnútroštátnych administratívnych postupoch, požiadavkách na ochranu osobných údajov, zodpovednosti, poistení a o poplatkoch;
  • školenie o rôznych postupoch pre vykonávanie leteckých preskúšaní pre letecký preukaz vydaný iným úradom

Hodnotenie spôsobilosti SFE Bombardier CRJ

Podľa FCL.1020,žiadateľ o osvedčenie Synthetic flight examiner - SFE pre Bombardier CRJ - CL65 musí preukázať svoju spôsobilosť inšpektorovi úradu alebo Senior examinátorovi pre typ Bombardier CRJ. Súčasťou hodnotenia spôsobilosti SFE CL65 je okrem iného:

  • briefing,
  • vykonanie samotného praktického preskúšania pod dohľadom Senior examinátora Bombardier CL65
  • hodnotenie preskúšavaného budúcim  SFE CL65 pod dohľadom Senior examinátora Bombardier CL65
  • poletový rozbor
  • administrácia leteckého preskúšania

EASA SFE Bombardier CRJ