Typová kvalifikácia Bombardier CL65

Typová kvalifikácia Bombardier CL65 je letecká kvalifikácia vyžadovaná Nariadením 1178/2011, Časť FCL, ustanovenie FCL.725 FCL.720.A

Štandardizovaný zápis podľa EASA typerating and license endorsment list je CL65. Typovka oprávňuje držiteľa na lietanie na nasledovných variantoch lietadla typu Bombardier CL65:

  • Bombardier CRJ 100
  • Bombardier CRJ 200
  • Bombardier CRJ 700
  • Bombardier CRJ 900
  • Bombardier CRJ 1000
  • Challenger 750
  • Challenger 850 a 870

Platnosť typovej kvalifikácie je 12 mesiacov a je možné ju predĺžiť praktickým preskúšaním na simulátore.