Služba je určená najmä pre letecké školy prevádzkovateľov typu Bombardier CRJ series, ktorí hľadajú freelance examinátora TRE Bombardier CL65.

Čo je Mitsubishi Bombardier CL65 CRJ ➡️ skill test?

Praktické preskúšanie, alebo skill test pre typ lietadla Mitsubishi Bombardier CL65, známeho aj ako Bombardier CRJ series je praktická skúška pre prvé získanie typovej kvalifikácie Bombardier CL65Praktickú skúškuskill test Mitsubishi Bombardier CL65 realizuje examinátor typovej kvalifikácie - TRE pre typ Mitsubishi Bombardier CL65 - CRJ po absolvovaní leteckého výcviku na simulátore typu Mitsubishi Bombardier CRJLetecký výcvik, tzv. typový výcvik pre získanie typovej kvalifikácie Bombardier CL65 je oprávnená poskytnúť výhradne letecká škola - ATO, ktorá disponuje oprávnením pre letecký výcvik na typ Mitsubishi Bombardier CL65.

Legislatívny základ ➡️ skill test Bombardier CRJ

Praktická skúška - skill test Bombardier CRJ pre získanie typovej kvalifikácie Bombardier CL65 je realizované podľa požiadaviek ustanovenia FCL.725(c) a Dodatku číslo 9 k Časti FCL, Nariadenia 1178/2011.

Žiadateľ o vydanie typovej kvalifikácie pre Bombardier CRJ absolvovaním praktickej skúšky (skill test) preukáže examinátorovi typovej kvalifikácie TRE CL65 (CRJ) svoju schopnosť vykonávať manévre a postupy na danom variante typu Mitsubishi Bombardier CL65 - CRJ.

Skill test Bombardier CRJ ➡️ obsah skúšky

Pilot - žiadateľ o typovú kvalifikáciu Bombardier CL65 - CRJ musí absolvovať letecký výcvik na lietadle rovnakého typu, ako sa použije pri praktickej skúške, alebo na letovom syntetickom zariadení (FSTD) - letovom simulátore, ktorý reprezentuje konkrétny variant typu Bombardier CL65CRJ. Vzhľadom na to, že simulátor FFS (Full flight simulator), ktorý reprezentuje typ Mitsubishi Bombardier CL65 CRJ series, je k dispozícií, pre letecký výcvik a aj pre praktické preskúšanie - skill test bude použitý simulátor.

Praktické preskúšanie - skill test Mitsubishi Bombardier CL65 - Bombardier CRJ series zahŕňa okrem iného aj nasledovné časti:

 • normálne postupy
 • abnormálne a núdzové postupy
 • prerušenie vzletu pri rôznych rýchlostiach
 • let s jednou nepracujúcou pohonnou jednotkou (asymetrický let)
 • traťový let popodľa pravidiel IFR
 • použitie rádionavigačných zariadení (VOR, LOC, ILS, GNSS, PBN)
 • 2D prístrojové zostupy podľa pravidiel pre let podľa prístrojov IFR
 • 3D prístrojové zostupy podľa pravidiel pre let podľa prístrojov IFR
 • postupov nevydareného priblíženia
 • UPRT

Dĺžka skill testu Mitsubishi Bombardier CL65 - CRJ

Celé preskúšanie - skill test Mitsubishi Bombardier CL65 trvá približne 6 hodín (celkový čas vrátane briefingu a de-briefingu).  Letová časť - preskúšanie s examinátorom TRE CL65  trvá približne 4 hodiny na letovom simulátore, ktorý predstavuje typ Mitsubishi Bombardier CL65. Ostatný čas je využitý na prípravu letu (plánovanie trasy, briefing, debriefing a prípadné ústne preskúšanie z technických znalostí lietadla a príslušného variantu) a neskorší tzv. de-briefing.

ICAO English počas skill testu Mitsubishi Bombardier CL65 - CRJ

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Toto preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English prinášame exkluzívne v spolupráci s Aero Language.

Mitsubishi Bombardier CRJ - rozsah oprávnenia

Typová kvalifikácia pre Mitsubishi Bombardier CL65 CRJ series oprávňuje vo všeobecnosti držiteľa na lietanie na všetkých tzv. variantoch typovej rady Mitsubishi Bombardier CL65 CRJ series, ktoré ustanovuje dokument EASA Type Ratings and Licence endorsement list. EASA sa totiž považuje všetky varianty Mitsubishi Bombardier CL65 CRJ series ako jeden typ, ktorý sa do leteckého preukazu zapisuje ako typová kvalifikácia CL65. Jednotlivé modifikácie v rámci typového certifikátu ECDS nazýva EASA ako "variant" typu Bombardier CL65.

Rôzne varianty Mitsubishi Bombardier CRJ - CL65

Oprávnenia typovej kvalifikácie Mitsubishi Bombardier - CL65 teda oprávňuju vykonávať lety na nasledovných variantoch:

 • Bombardier CL65 - CRJ100, CRJ200, CRJ440
 • Bombardier CL65 - CRJ700, CRJ701, CRJ702, CRJ705, CRJ900
 • Bombardier CL65 - CRJ1000
 • Bombardier CL65 - Challenger 850
 • Bombardier CL65 - Challenger 870
 • Bombardier CL65 - Challenger 890

EASA rozlišuje pri rozličných variantoch toho istého typu lietadla CL65 tzv. differences trainingfamiliarization training.  Differences training je dodatočné získanie skúseností letecký výcvik na simulátore Bombardier CRJ series. V prípade familiarization training sa jedná o získanie dodatočných vedomostí bez nutnosti leteckého výcviku.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje varianty lietadla typu Bombardier CL65. Samostatne vypísané varianty Bombardier CL65 v rámci jednej budnky vyžadujú familiarization training pri prechode z jedného variantu na druhý variant Bombardier CL65.

V prípade prechodu z jedného variantu Bombardier CL65 na iný variant oddelený horizontálnou čiarou (variant Bombardier CL65 je v inej bunke tabuľky), je potrebný tzv. differences training. Rozsah rozdielového výcviku "differences training" je upravený v dokumente EASA OSD pre typ lietadla Bombardier CL65, tzv. EASA OSD CRJ. Po absolvovaní leteckého výcviku differences training je vo väčšine prípadov potrebné ďalšie letecké preskúšanie s examinátorom TRE CL65.

Bombardier CL65 - CRJ typerating variants

Aká je platnosť typovky na Bombardier CRJ - CL65

Platnosť typovej kvalifikácie Bombardier CL65 - CRJ series je podľa Nariadenia 1178/2011 a ustanovenia  FCL.740(a) 12 mesiacov (1 rok). Dôležitá je však aj prax na variante lietadla Bombardier CL65. Ustanovenie FCL.710(d) definuje platnosť oprávnenia na špecifický variant lietadla Bombardier CL65 maximálne 2 roky (24 mesiacov) od posledného letu na predmetnom variante. Po 24 mesiacoch od posledného letu je nutný dodatočný rozdielový letecký výcvik - differences training, alebo familiarization training a ak to vyžaduje Bombardier CRJ EASA OSD aj dodatočné praktické preskúšanie. Spôsob pravidelného výcviku a rozsahu leteckých preskúšaní je v prípade prevádzky viacerých variantov spracovaný v dokumente EASA  Operational Suitability Data pre typ Bombardier CL65. Rovnako by mal byť postup preskúšaní popísaný v Prevádzkovej príručke prevádzkovateľa, ktorý prevádzkue rozdielne varianty Bombardier CL65.