Tento text vás môže zaujímať, ak ste držiteľom preukazu EASA CPL(A) alebo EASA ATPL(A) a súčasne typovky Boeing 737 zapísaného v preukaze inej krajiny, ako v preukaze EASA a máte záujem, aby Vaša typovka B737 300-900 bola zapísaná aj v preukaze EASA. Pre uplatnenie postupu je teda potrebné byť držiteľom preukazu spôsobilosti pilota vydaného členským štátom EASA.

Pre ICAO to EASA transfer je treba 500 hodín na Boeingu

Častokrát sa stáva, že pilot lietal mnoho rokov v krajine, ktorá nie je členským štátom EASA (napríklad preukaz FAA platný na lietadlách registrovaných v USA) a má záujem túto typovú kvalifikáciu Boeing 737 získať do svojho preukazu spôsobilosti EASA.

V tom prípade je potrebné postupovať podľa Sekcie 4, Článok 10 Časti FCL a splniť nasledovné požiadavky:

  • spĺňať všetky požiadavky (letový čas a teoretické vedomosti) na vydanie typovej kvalifikácie Boeing 737 v rámci EASA
  • byť držiteľom leteckého preukazu spôsobilosti EASA buď dopravný pilot - EASA ATPL(A), alebo obchodný pilot EASA CPL(A)
  • mať platnú typovú kvalifikáciu v preukaze spôsobilosti tretej krajiny (napr. FAA)
  • minimálne skúsenosti 500 letových hodín ako pilot na niektorom variante lietadla Boeing 737

V prípade, ak spĺňate všetky tieto podmienky, je potrebné absolvovať praktické preskúšanieskill test s examinátorom TRE alebo SFE pre typ Boeing 737 300-900. Po úspešnom absolvovaní preskúšania s SFE alebo TRE B737 Vám bude do preukazu spôsobilosti štátom jeho vydania zapísaná typová kvalifikácia Cessna 525. Ak ste držiteľom leteckého preukazu obchodný pilot - CPL(A), budú vaše oprávnenia obmedzené na funkciu co-pilot.

Typ Boeing 737 je v prípade transferu do EASA špecifický. Niektoré krajiny - ako napríklad USA a ich FAA a mnohé ďalšie používajú jednotný zápis Boeing 737 pre všetky varianty a generácie Boeingu 737 počnúc Boeing 737-100, cez Boeing 737 Classic, Boeing 737 NG až po Boeing 737 MAX. Na rozdiel od toho, EASA uplatňuje dve samostatné typové kvalifikácie pre Boeing 737 a to Boeing 737-200 pre Boeing 737-100Boeing 737-200 a samostatnú Boeing 737 300-900 pre generácie ClassicNGMAX.

V prípade, ak žiadate o transfer Boeingu 737 do preukazu EASA, je potrebné tomuto faktu venovať pozornosť, ak ste v zahraničí lietali aj na type Boeing 737-200 a v regióne EASA žiadate lietať na Boeing 737NG.

Boeing 737 ICAO 2 EASA